Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
CSR

Bij KLM’s pioniersrol in de internationale luchtvaart hoort vanzelfsprekend maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat KLM niet alleen om gezond bedrijfseconomisch gewin, maar ook om een duurzame maatschappelijke bijdrage, thuis en elders in de wereld en zorg voor het milieu.

Om tot de best mogelijke invulling te komen, is KLM continu in dialoog met belanghebbenden - op allerlei niveaus, in diverse verbanden en regionaal, nationaal en internationaal.

 

 

Universele principes, ethisch en oprecht handelen

KLM’s beleid sluit aan bij de universele principes die in 1999 zijn neergelegd in het United Nations Global Impact. Met de ondertekening van het Global Compact geeft KLM aan mensenrechten en arbeidsomstandigheden te respecteren, corruptie tegen te gaan en haar impact op het milieu te minimaliseren. Daarnaast beschouwt ze de millenniumdoelen van de Verenigde Naties als leidraad bij het beleid.

 

 

Ambitieus en succesvol

Samen met partner Air France voert KLM een ambitieus beleid. Om dat beleid gestalte te geven hebben we vijf ‘key issues’ geformuleerd.

 

Wij zijn er trots op dat we al negen jaar op de eerste plaats staan genoteerd van de Dow Jones Sustainability Index, sector Tansport.

De speciale MVO website geeft diepgaande informatie over onze doelstellingen, activiteiten en resultaten.

 
Publicatie datum : 13 September 2013