Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

KLM beschouwt sponsoring als een middel om een duurzame relatie met lokale, nationale en internationale gemeenschappen op te bouwen en onze maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. 

Naast AirCares – waarbij de focus ligt op verbetering van de leefomstandigheden van minderbedeelde kinderen - sponsort KLM ook projecten die in het teken staan van: kunst & cultuur, milieu en educatie. Hierbij verschilt de focus per sponsorgebied. Insteek bij kunst & cultuur is het koesteren van Nederlands kunst- en cultuurgoed. Projecten op het vlak van educatie moeten het stimuleren van talent in zich hebben. Met sponsoring van milieu-projecten streeft KLM een veiligstellen van een ecologisch en economisch gezonde toekomst.

 

 

Sponsorverzoek indienen

Verzoeken die relatie hebben met kunst & cultuur, milieu en educatie, en voldoen aan ondervermelde sponsorcriteria kunt u sturen aan:

  • sponsoring@klm.com of
  • KLM (AMS/DR), Sponsoring Department, P.O. Box 7700, 1117 ZL Schiphol Airport.

 

 

Sponsorcriteria

KLM heeft voor verzoeken om sponsoring een aantal criteria vastgesteld:

  • KLM sponsort geen organisaties of evenementen die gerelateerd zijn aan alcohol, drugs of tabak. 
  • KLM sponsort geen organisaties die discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, sexe of politieke overtuiging.
  • KLM sponsort geen politiek georiënteerde organisaties of evenementen.
  • KLM sponsort geen organisaties die nauw verbonden zijn aan religie of als doel hebben hun religieuze overtuiging over te brengen.
  • KLM sponsort geen gevaarlijke sporten.
  • KLM sponsort geen individuele studenten, studentenfeesten of studentenreizen.
  • KLM honoreert geen verzoeken voor vrijgave van overbagage of tickets.

 

 

Procedure

KLM streeft ernaar binnen drie weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw sponsorverzoek. Wanneer KLM een besluit om een organisatie of evenement al of niet te sponsoren heeft genomen, kunt u daarover niet verder met haar corresponderen. 
Advies: stuur uw sponsorverzoek ruim op tijd in (minimaal vier weken voor het desbetreffende evenement plaatsvindt of voor het desbetreffende project van start gaat).

 
Publicatie datum : 21 Januari 2011