Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Zoektocht naar duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart.

KLM’s aanpak

KLM Biobrandstof

KLM vindt dat vliegen duurzamer moet worden. Ondanks de zware economisch situatie neemt KLM op vele fronten actie om haar belasting op het klimaat in te perken. CO2-reductie en -efficientie staan hierbij centraal. Door vlootmodernisering en haar krachtige brandstofbesparingsprogramma heeft KLM een plaats in de voorhoede in de sector. 

Het doel van de luchtvaartsector is om de CO2-uitstoot in 2050 met 50% te reduceren. KLM is van mening dat alleen een duurzaam alternatief voor de huidige fossiele kerosine een echt drastische vermindering van uitstoot kan bewerkstelligen op de middellange termijn. Juist met het oog daarop doet KLM sinds eind 2007 actief onderzoek naar alternatieve brandstoffen. Innovatie staat daarbij centraal. 

KLM’s aanpak onderscheidt zich door de oprichting van een bedrijf, specifiek bedoeld om de productie en beschikbaarheid van biobrandstoffen voor de luchtvaart een èchte impuls te geven. In dit bedrijf-Sky Energy (SkyNRG) - nemen naast KLM ook Spring Associates en North Sea Group deel. Alleen door de bundeling van essentiële kennis en ervaring op het gebied van regelgeving, effectieve duurzaamheidscriteria, technologische kennis én luchtvaart is een doorbraak mogelijk. 

Het Wereld Natuur Fonds beschouwt de oprichting van SkyNRG als baanbrekend. Het WNF heeft specifieke kennis en ervaring over de effecten van menselijk handelen op de natuur. Samen met Solidaridad en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht neemt het WNF deel aan de onafhankelijke ‘sustainability board’ van SkyNRG. De rol van de ‘Sustainability Board’ is het adviseren over en het toezien op de keuzes die SkyNRG maakt over de ecologische duurzaamheid van de ontwikkeling van biobrandstoffen. 

Op 23 november 2009 voerde KLM ’s werelds eerste demonstratievlucht op biokerosine uit met passagiers aan boord. Hierbij draaide één motor op 50% biobrandstof gemaakt van cameline (huttentut). Op 29 juni 2011 werd dit gevolgd door de eerste commerciële vlucht op biokerosine va Amsterdam naar Parijs met 171 passagiers aan boord. De biobrandstof werd deze keer gemaakt van afgewerkt frituurvet en geleverd door SkyNGR. In september volgden een serie vluchten op dezelfde route. Met deze vluchten onderstreept KLM dat duurzamer vliegen echt mogelijk is. 

Een alternatieve brandstof is voor KLM alleen een optie als aan alle drie criteria is voldaan, namelijk ecologische, technische en financiële. Met deze vluchten op biobrandstof én de oprichting van het bedrijf SkyNRG heeft KLM belangrijke stappen gezet. In het kader van het hernieuwde partnership met WNF heeft KLM zich uitgesproken te streven naar het bijmengen van 1% duurzame biobrandstof op haar hele vloot in 2015. 

Er moet echter nog veel gebeuren voordat biobrandstof op grote schaal beschikbaar en economisch concurrerend is ten opzichte van fossiele kerosine. We kunnen dit niet alleen bewerkstelligen. We hebben absoluut de inzet en ondersteuning van alle relevante partijen nodig: bedrijfsleven, overheid en samenleving.