Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Bijdragen aan een beter klimaat.

Gold Standard van het WNF

Als consument hebben we invloed op de hoogte van onze eigen CO2-uitstoot. Met bewuste keuzes in ons energiegebruik bijvoorbeeld en besparen waar het kan. Waar dat niet kan, is klimaatcompensatie via Gold Standard(PDF, 2.1MB) een goed hulpmiddel om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat.

Klantenonderzoek geeft dan ook aan dat reizigers bereid zijn bij te dragen aan het verkleinen van de gevolgen van CO2. Naar aanleiding hiervan heeft KLM de dienst CO2ZERO ontwikkeld. Met deze dienst kunnen reizigers door middel van investeringen in duurzame energieprojecten (goedgekeurd door het WNF) hun persoonlijke aandeel in de CO2-uitstoot compenseren. Inmiddels is een windmolenpark in Bonaire gebouwd dat onderdeel is van een grootschalig project op Bonaire waarbij het ultieme doel is om het hele eiland (5.000 huishoudens en bedrijven) volledig van schone elektriciteit te voorzien.

 

CO2mpensation voor vrachtklanten

CO2mpensation logo

Met de service CO2mpensation kunnen klanten inzicht krijgen in de CO2 emissie van hun vrachtvervoer en krijgen ze tevens de mogelijkheid volledig of gedeeltelijk te compenseren tegen de laagst mogelijke tarieven. Net als bij de compensatieservice voor passagiers wordt ook bij CO2mpensation de opbrengst volledig geïnvesteerd in duurzame energieprojecten met het Gold Standard label.

Overigens ziet KLM compensatie slechts als een tijdelijke oplossing. Het gaat uiteindelijk om een echte reductie van de CO2-uitstoot van onze vliegtuigen. Maar zolang dat technisch nog onvoldoende haalbaar is, biedt compensatie een goed alternatief.