Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
KLM houdt zich strikt aan lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. Waar het gaat om het verminderen van de belasting van het milieu of het vergroten van de veiligheid van de luchtvaart, geeft KLM actieve steun aan initiatieven voor de totstandkoming van effectieve regelgeving.
 

Betere beveiliging, heldere regelgeving

Om de beveiliging in de luchtvaart te blijven garanderen, is KLM voorstander van effectieve internationale regelgeving. De regels moeten helder zijn, de interpretatie ervan overal gelijk.

Emissies managen

ATM centres

Net als bij beveiliging is KLM ook voor de milieuproblematiek voorstander van een internationale aanpak. KLM staat achter het principe van het Emissions Trading System (ETS), dat het mogelijk maakt om emissierechten te kopen en verkopen in de luchtvaartindustrie. Het Europese ETS kan een effectief instrument zijn voor het managen van CO2-emissies als het goed georganiseerd is. Maar de meest effectieve optie is dat de handel in CO2-emissies mondiaal in plaats van regionaal plaatsvindt. KLM wil daarnaast dat het Emissions Trading System wordt gekoppeld aan een Single European Sky: ETS dient niet te worden gebruikt om luchtvaartmaatschappijen te straffen voor de CO2 die zij moeten uitstoten als zij door het gefragmenteerde Europese luchtruim vliegen. De SES zou bestuurd moeten worden door een enkele pan-Europese luchtverkeersleidingautoriteit. Dit zou kunnen leiden tot efficiëntere aanvliegroutes waardoor de emissies met 12% verlaagd zouden kunnen worden. We lopen al lange tijd voorop met de plannen voor het creëren van een Single European Sky en zullen dat blijven doen.

Concurrentievervalsing

Nationale of regionale regelgeving werkt concurrentievervalsing in de hand. De in juli 2008 eenzijdig in Nederland ingevoerde tickettax werd exact een jaar later al weer afgeschaft omdat het geen effectief milieu-instrument bleek maar wel slecht voor de economie. Daarom pleit KLM voor een dialoog tussen onder meer de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, de Europese Unie en nationale overheden.