Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Direct naar:

Dit is KLM

KLM en haar partners   Icon Computer

MVO-verklaring

AIR FRANCE KLM
MVO-verklaring
  Icon Computer
KLM neemt dankzij vele samenwerkingsverbanden een toonaangevende plaats in in de sector en vervult een voortrekkersrol op het gebied van mondiale mobiliteit. KLM staat achter haar belofte een leidende en innovatieve rol te spelen als maatschappelijk verantwoorde luchtvaartmaatschappij.

Goed bestuur

Bij goed bestuur en duurzaam ondernemerschap hoort het afleggen van verantwoording, op een transparante en controleerbare manier.

Verslaggeving en waarborging

Air France en KLM verzorgen een jaarlijkse publicatie van maatschappelijke en milieugerelateerde informatie die verband houdt met hun bedrijfsactiviteiten.

Stakeholders

De Groep werkt nauw samen met interne en externe stakeholders om kwesties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te evalueren en te signaleren.

Key issues

De relevantietest die in 2009 door AIR FRANCE KLM is uitgevoerd, onderschreef de vaststelling van de belangrijkste kwesties op het gebied van duurzaamheid voor de Groep en droeg bij aan de afronding van het identificatieproces.