Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
KLM is ervan overtuigd dat een goede dialoog tussen KLM en haar omgeving een van de belangrijkste uitdagingen en succesfactoren is bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die dialoog proberen we op verschillende manieren goed te organiseren.
 

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

De CROS werkt aan maatregelen die hinder voor omwonenden van Schiphol moeten verminderen. KLM is actief in verschillende werkgroepen en pakt samen met vertegenwoordigers van bewoners de problematiek op.

Knowledge and Development Centre (KDC)

In het KDC werkt KLM samen met andere partijen – zoals de Koninklijke Luchtmacht, Amsterdam Airport Schiphol en Eurocontrol – aan het optimaal bereikbaar houden van Schiphol. In het KDC zijn ook experimenten van CROS ondergebracht gericht op het terugdringen van de hinder voor de omgeving.

De Alderstafel

Aan de Alderstafel overlegde KLM met vertegenwoordigers van het Rijk, regionale bestuurders en bewoners over de duurzame ontwikkeling van Schiphol en de regio. Lees meer over het advies van de Alderstafel(PDF, 287KB) over Schiphol voor de middellange termijn (2020).

Gemeentebezoeken

Samen met Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland organiseren we regelmatig gemeentebezoeken. Hiervoor worden bestuurders (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) van de omliggende gemeenten van Amsterdam Airport Schiphol uitgenodigd om nader kennis te maken met onze organisaties, onze rol in de regio en onze inspanningen om de geluidshinder terug te dringen.

Dialoogevenementen

Residents Schiphol

KLM wil nog een stap verder zetten en een serie zogeheten dialoogevenementen organiseren. Via deze bijeenkomsten wil KLM onderwerpdeskundigen faciliteren om informeel en openbaar hun visies te delen op een thema als bijvoorbeeld ‘vliegen en CO2’, of internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, waar we over spraken met vertegenwoordigers van De Derde Kamer en Cordaid. KLM stelt zich daarmee transparant en toegankelijk op en onderstreept daarmee haar voortrekkersrol.