Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Veiligheid is altijd al een absolute topprioriteit geweest in de bedrijfsvoering van KLM. KLM heeft een ambitieus beleid op het gebied van vliegveiligheid en crisismanagement.

IATA

Snuffelhond cargo

Vliegveiligheid berust niet alleen op de juiste apparatuur en procedures. Het is in onze visie op de eerste plaats een kwestie van het professionalisme, de inzet en aandacht van alle betrokken medewerkers die zich bezighouden met grond- en vluchtactiviteiten. Dit is een belangrijk uitgangspunt in ons beleid op het gebied van veiligheid. Dat beleid is door verschillende instanties gecertificeerd. Elke twee jaar worden we gecontroleerd op ongeveer 900 standaarden. Zo hebben we in oktober 2008 opnieuw het IOSA certificaat (IATA Operational Safety Audit) van de wereldwijde brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA ontvangen.

 

Goed voorbereid

KLM heeft de procedures voor crisismanagement verfijnd. Enkele keren per jaar is er een grootschalige oefening. Indien nodig kan het corporate crisiscentrum lokale hulpcentra inzetten en vrijwilligers vanuit het bedrijf oproepen om te assisteren.

 

Aviassist

Een project waar KLM een bijdrage aan levert is het Aviassist programma. Dit programma geeft impulsen aan verbeteringen op het gebied van veiligheid in de luchtvaart, voornamelijk in Afrikaanse landen onder de Sahara.