Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
 
We willen graag méér doen dan wettelijke verplichtingen nakomen.

Energieverbruik verminderen

Onze toezegging in een convenant met de overheid, om binnen tien jaar ons energieverbruik met 20% omlaag te brengen, onderstreept deze ambitie. Dit is een vervolg op een convenant waarin KLM een besparing van ruim 45% in 15 jaar heeft gerealiseerd.

Bovendien gebruiken we 100% groene, door waterkracht opgewekte energie voor onze grondactiviteiten. Met een volume van 100.000 Mwh, betekent dit een aanzienlijke reductie van onze CO2-uitstoot. Om te volgen hoe effectief ons milieubeleid is en om verbeteringen te realiseren, voeren we een zogeheten plan-do-check-act cyclus in.  Al onze bedrijfsprocessen, dus ook op de grond, zijn ISO 14001-gecertificeerd.

 

Groenere rode diesel

Voertuigen die niet op de openbare weg rijden, zoals platformmaterieel, rijden op zwavelvrije brandstof, waaraan we 2,7% biobrandstof toevoegen.

 

Roetfilter op Ground Power Units

We hebben onze Ground Power Units – dieselgeneratoren die vliegtuigen van energie voorzien – uitgerust met roetfilters. Deze verlagen de roetuitstoot met 95%.

 

Rijden op lucht

Vanaf mei 2009 liep bij onze Engineering & Maintenance divisie een pilot met drie op samengeperste lucht aangedreven auto’s voor personen- en licht vrachtvervoer op Schiphol-Oost. Deze voertuigen hebben geen uitstoot. De AIRPods worden o.a. getest op gebruik, veiligheid, gezondheid voor de medewerkers, efficiëntie, betrouwbaarheid en onderhoud. De pilot wijst uit of de AIRPods een deel van het wagenpark met dieselmotor kunnen vervangen.

 

Openbaar vervoer

Public transport

Ook onze medewerkers dragen op de grond bij aan een beter milieu. Uit een mobiliteitsonderzoek blijkt dat 34,4% van de KLM-ers die in het Schipholgebied wonen, met het openbaar vervoer reist. Dat is ver boven het landelijke gemiddelde van 15%.

Bovendien kun je in de omgeving van Amstelveen en Schiphol KLM medewerkers zien pendelen tussen huis en het werk of bedrijfslocaties op een speciale KLM fiets. Fietsen is immers gezond en ook nog goed voor het milieu.