Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Direct naar:

Terugdringing CO2-uitstoot

Maatregelen voor vermindering   Icon Computer

Verduurzaming van de luchtvaart

KLM vliegt op biokerosine   Icon Computer
KLM heeft grote ambities op het gebied van milieu. Het reduceren van onze CO2 uitstoot – vooral in onze vliegoperatie - staat centraal maar ook op andere gebieden neemt KLM uitgebreide maatregelen, die vaak veel verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.
 

Milieubewust, ook op de grond

Uiteraard voldoet KLM aan alle wettelijke milieu-eisen, óók op de grond. Voldoen aan de wetgeving alleen gaat ons echter niet ver genoeg.

Alles over energiebesparing en andere maatregelen 

Afval wordt energie

Bio to waste

Afval en energie worden van oudsher centraal beheerd en door het vervoer van afval werd er CO2 geproduceerd.

De verwerking van afval op Amsterdam Airport Schiphol is nu op een hoger niveau getild. Green Energy Technologies ontwikkelt in samenwerking met KLM Caterings Services en andere partners een concept voor het omzetten van afval in energie.

Duurzame gebouwen

We blijven ambitieus en willen steeds een stap verder zetten.

Lees verder over duurzaam bouwen.

Innovatie centraal

KLM werkt in Nederland maar ook internationaal samen met hoogstaande organisaties voor innovatieve milieuoplossingen. In Nederland zijn de gezamenlijke ambities o.a. vastgelegd in de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) en de Strategische Innovatie Agenda Luchtvaart.

Internationaal zijn we betrokken bij de Sustainable Aviation Fuel Users Group (Safug) en de Aviation Global Deal (AGD) Group.

Lees hier meer over samenwerking op het gebied van innovaties.

Milieuvriendelijk onderhoud

Eco paint

Naast de Engine Water Wash heeft KLM Engineering & Maintenance een duurzame verfmethode ontwikkeld. Ook staat hergebruik afval hoog op de agenda.

Verbeterde stofafzuiging en verwijdering van resterende brandstof of organische vervuiling zijn ook voorbeelden van milieuvriendelijker werken tijdens het onderhoud van vliegtuigen.

Meer over milieuvriendelijk onderhoud.

Terugdringing CO2-uitstoot

Om haar CO2 uitstoot terug te dringen neemt KLM verregaande maatregelen. Dit doen we in onze vliegoperatie door bijvoorbeeld vlootmodernisering, brandstofefficiënt vliegen of de ontwikkeling van biobrandstoffen. Zo zorgen we bij het onderhoud bijvoorbeeld voor een milieuvriendelijke reiniging van de motoren en ook onze cargodivisie draagt bij aan milieuoplossingen.  

Lees meer over onze maatregelen om CO2 uitstoot te verminderen.

Afval en water

Waste and water

Bij het gebruik van materialen zorgen we ervoor dat onze activiteiten het milieu zo min mogelijk belasten. Op de grond, in de lucht en op kantoor proberen we zo min mogelijk afval te produceren. Maar ook het ontstane afval goed te scheiden Of waar het kan te bewerken voor hoogwaardig hergebruik. We veranderen zelfs afval in energie. En ook het waterverbruik is een belangrijk aandachtspunt binnen ons milieubeleid.

In de hangars waar het vliegtuigonderhoud plaatsvindt, hebben we speciale stations voor afvalscheiding. Het verantwoord afvoeren van ‘gewone’ materialen als batterijen en tonercartridges is volledig ingeburgerd binnen KLM, net als een zuinig gebruik van deze en andere materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Ook worden daar uit vliegtuigonderdelen die niet langer bruikbaar zijn edele metalen teruggewonnen. Zuinig zijn we ook met water. Waterbesparing is een vast onderdeel van ons gebouwenbeheer. Zo gebruiken we zuinige kranen en monitoren we het drinkwaterverbruik. In het Milieucenter recyclen we het onderhoudswater, wat enorme besparingen oplevert.

Kostbaar drinkwater
Ook met drinkwater aan boord gaan we zorgvuldig om. Aan de hand van verbruiksstatistieken slagen we er steeds beter in onze vliegtuigen optimaal met water te bevoorraden. Dat bespaart kostbaar drinkwater én energie. Teveel water aan boord maakt immers het vliegtuig zwaarder en het brandstofverbruik onnodig hoger. Lees meer over milieuvriendelijke maatregelen aan boord.

Paperless cockpit
Jaarlijks zamelen we zo’n 600.000 kilo papier en 230.000 kilo karton in bij onze kantoorpanden. Al dit papier en karton wordt gerecycled. En natuurlijk gebruiken we milieuvriendelijk papier met het FSC-keurmerk. Uit de vliegtuigen komt nog eens 1.200.000 kilo papier. Het terugdringen van het verbruik is echter nóg beter voor het milieu. Dus daar werken we aan, ook in de cockpit. Met het verkrijgen van officiële toestemming van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een belangrijke stap gezet op weg naar een ‘paperless cockpit’.

Minder geluid

Less noise

Geluidsoverlast is inherent aan luchtvaart. Zonder maatregelen neemt deze overlast echter toe, gegeven de groei van de luchtvaart. Daarom treft KLM waar mogelijk maatregelen om de overlast te reduceren. Met het oog op de groeiambities van onze nationale luchthaven voeren we daar ook een intensieve dialoog over met de omgeving.

In het vlootvervangingsprogramma heeft KLM maatregelen voor geluidsreductie meegenomen. Zo pakken we het geluid ook bij de bron aan: het vliegtuig zelf. Stillere motoren, winglets(PDF, 100KB) en aanpassingen aan de carrosserie reduceren het geluid. Ons doel is de overlast via deze maatregelen met 12% terug te brengen.

Mix aan initiatieven
KLM pakt niet alleen de bron zelf aan; ook andere maatregelen werken, zoals taxiën met één motor uit, ’s nachts aanvliegen vanuit zee, een ‘green approach’ (glijlandingen) en een betere logistiek in de lucht. Daarnaast nemen we op basis van onze dialoog met de omgeving operationele maatregelen om geluidshinder te beperken en leveren we een forse financiële bijdrage aan geluidsisolatieprojecten.

Baandoorbrekende experimenten
Als eerste maatschappij ter wereld heeft KLM de geluidhinderbeperkende procedure ontwikkeld waarbij vertrekkende Boeing 737 vliegtuigen met een vaste bochtstraal vliegen, dus met een afwijking van minder dan honderd meter ten opzichte van het vliegpad. Deze procedure wordt net als andere maatregelen voor invoering uitgebreid getest in de flightsimulator. Inmiddels zijn testen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep succesvol afgerond.

Lees meer over de experimenten op de website van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol.