Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
De tevredenheid van onze medewerkers is een continu aandachtspunt. Eén van de redenen daarvoor is dat we ons als werkgever medeverantwoordelijk voelen voor hun welzijn. Bovendien zijn tevreden medewerkers meer betrokken en gemotiveerd om een stapje extra te zetten.

Onderzoek

Bagage afhandeling

We doen regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers om eventuele problemen snel te signaleren en adequate maatregelen te kunnen treffen. Bij grote veranderingen volgen we de ervaringen en de beleving van onze mensen extra nauwlettend. Zo laten we een extern bureau ieder half jaar onderzoeken hoe onze medewerkers de samenwerking met Air France ervaren. Dat gebeurt via de zogeheten Internal Perception Monitor. Zowel medewerkers die nauw bij de samenwerking betrokken zijn, als medewerkers die er minder direct mee te maken hebben, worden ondervraagd.

 

Externe erkenning

Dat we erin slagen een hoge medewerkersmotivatie te realiseren, wordt ook door externen gesignaleerd. Zo stonden we in 2009 op de tweede plaats in de ranglijst van het Effectory/VKBanen onderzoek.

 

Populaire werkgever

De populariteit van KLM als werkgever is al vele jaren bijzonder groot. In 2009 eindigde KLM op een vijfde plaats in het Intermediair Ebbinge Imago-onderzoek.