Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Met zo’n 30.000 werknemers in Nederland is KLM één van de grootste particuliere werkgevers van Nederland. Een reden te meer om ons werkgeverschap verantwoord en weloverwogen in te vullen. Vanuit het gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit staan daarbij centraal.

Gezond en gemotiveerd blijven

Technical Training

KLM hecht aan een duurzame ontwikkeling van medewerkers, zodat zij blijvend gezond en gemotiveerd kunnen werken. Elke KLM-medewerker heeft daarom eens per jaar de mogelijkheid om over zijn of haar inzetbaarheid te overleggen met de manager. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Wat is nodig om tot je pensioen te blijven werken?’ en ‘Hoe ontwikkel je je persoonlijk?’. Medewerkers krijgen zo ook zelf verantwoordelijkheid en sturing over hun eigen ontwikkeling.

Duurzaame ontwikkeling ondersteunen

KLM ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers met bijvoorbeeld opleidingen en trainingen en via loopbaanontwikkeling. Via ons arbeidsvoorwaardenbeleid helpen we onze medewerkers te werken aan de duurzaamheid van hun ontwikkeling en faciliteren we een goede balans tussen werk en privé.

Flexibiliteit van groot belang

In onze branche is flexibiliteit van groot belang. Van medewerkers verwacht KLM dan ook een flexibele opstelling, zodat we op piektijden de werkdruk eerlijk kunnen verdelen. Ook op lange termijn is flexibiliteit van belang – af en toe van functie veranderen hoort daarbij.

Werkgeverschap in cijfers

In ons Publieksverslag(PDF, 878KB) vindt u verschillende feiten en cijfers over KLM als werkgever.