Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
We willen er maximaal aan bijdragen dat talenten tot hun recht kunnen komen. Daarbij gaat het in onze visie om méér dan management development. Het is van belang dat ál onze medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien. En als grote werkgever nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling buiten het bedrijf.

Ontwikkeling

Talent development

Talentontwikkeling heeft grote prioriteit bij KLM. Het is een onderwerp waaraan we vanuit een brede visie werken. Medewerkers van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn naar een hogere functie kunnen doorstromen, krijgen een intensieve begeleiding. We laten hen kennismaken met zo veel mogelijk facetten van het bedrijf, volgens ons een fundamentele basis voor het vervullen van sleutelfuncties binnen KLM.

Onderzoek en ervaring

Ook buiten het bedrijf geeft KLM talent graag de ruimte, met een breed scala aan activiteiten. Zo steunen we wetenschappelijk onderzoek en bieden we werkervaringstrajecten aan kansarme jongeren.