Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Een duurzame inzetbaarheid van KLM-medewerkers is een gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Voor het bedrijf zijn medewerkers met een brede kennis en ruime ervaring onmisbaar. En voor de medewerkers betekent duurzame inzetbaarheid zowel afwisseling en persoonlijke groei als continuïteit in hun loopbaan. KLM streeft ernaar dat medewerkers gemotiveerd aan het werk kunnen blijven in elke levensfase. We stimuleren dat door medewerkers actief te begeleiden, door opleidingen aan te bieden en door medewerkers op het juiste moment de gelegenheid te bieden over te stappen naar een andere functie.
 

Employability

Disabled colleague

Employability – de inzetbaarheid nu en in de toekomst – van een medewerker is in onze ogen óók een verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Om die reden staat in de cao dat medewerkers via opleiding en training hun inzetbaarheid moeten blijven ontwikkelen. KLM faciliteert dit onder meer via de afdeling Employability Services, waar medewerkers terecht kunnen voor loopbaanadvies en -coaching.

Mobiliteit

Medewerkers die van functie willen veranderen, kunnen solliciteren op de vacatures die bekend worden gemaakt via een wekelijks verschijnende vacaturekrant en via speciale pagina’s op het intranet.

Toegespitste opleidingen

Bij het bezetten van technische functies heeft KLM regelmatig te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. Om in dit opzicht vraag en aanbod meer met elkaar in evenwicht te brengen, verzorgt KLM zelf een aantal technische opleidingen. Voor andere opleidingen werken we samen met opleidingsinstituten als het ROC. Voor ROC-leerlingen stelt KLM ook stageplaatsen beschikbaar.

KLM Academy

De KLM Academy biedt managers en specialisten toegespitste masterclasses en leergangen, in nauwe samenwerking met Air France.

Externe opleidingen

Technical Training

KLM biedt haar medewerkers ruime studiemogelijkheden. Met tal van opleiders hebben we afspraken gemaakt, zodat er een divers opleidingenaanbod is. Zo kunnen KLM’ers die een taal willen leren, gebruikmaken van de afspraken die KLM heeft gemaakt met de Avondschool NLC Bedrijfstrainingen.