Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
Het gezondheidsbelang van een evenwichtige combinatie van werk en privé is algemeen erkend. KLM probeert daarom oog te hebben voor de persoonlijke behoeften van werknemers buiten hun werk en bevordert een evenwichtige verhouding tussen werk en vrije tijd. De juiste balans tussen werk en privé is een gevoelsmatige aangelegenheid. KLM biedt medewerkers diverse faciliteiten om deze persoonlijke balans te realiseren.

Deeltijdwerk

Deeltijdwerk is bij KLM meer dan gewoon. Met 37% deeltijdwerkers is KLM zelfs een van de grootste deeltijdwerkgevers van Nederland. KLM’ers kunnen hun werk desgewenst dus goed combineren met een studie of met zorgtaken.

 

Flexibele arbeidsvoorwaarden

De cao van KLM kent een cafetariaregeling waarin KLM’ers bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen ‘ruilen’ voor andere. Via deze regeling kunnen medewerkers ook extra vakantie-uren krijgen.

 

Extra verlof

De wet kent verschillende soorten verlof waar medewerkers recht op hebben, zoals adoptieverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof. Uiteraard ondersteunt KLM deze verlofsoorten, die bijdragen aan een betere werk-privébalans. Daarnaast is het ook mogelijk om – in overleg – onbetaald verlof op te nemen. Door deel te nemen aan de spaarloon- of levensloopregeling kunnen medewerkers dit op een fiscaal aantrekkelijke manier financieren.