Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish
KLM wil de band met de maatschappij waarin zij actief is verder versterken. We willen niet alleen economische waarde toevoegen, maar ook een wezenlijke sociaal maatschappelijke bijdrage leveren. We zien daarbij de millenniumdoelen van de Verenigde Naties als belangrijkste leidraad.

Bijdrage aan de samenleving

We kunnen bijdragen aan de maatschappij dankzij samenwerking en goede communicatie. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, focussen we ons op onze thuisbasis Schiphol én de communities in de bestemmingen waar we op vliegen. Om dezelfde reden baseren we onze bijdrage op de competenties waarover wij als KLM al beschikken. Daarnaast vinden we een hoge mate van betrokkenheid onder onze medewerkers essentieel voor een duurzaam effectieve bijdrage aan de maatschappij.

 

Vrijwilligerswerk

Nature for kids

Veel KLM’ers doen vrijwilligerswerk. Zowel in Nederland als daar buiten zetten collega’s zich in voor weeshuizen, koken voor daklozen, of verrichten vrijwilligerswerk in de sport of recreatie.