Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Best bewaarde bouwwerk: het Pantheon

Het machtig uitziende Pantheon – oorspronkelijk uit 27 voor Christus – is het best bewaarde bouwwerk uit de Romeinse tijd. Pas in latere eeuwen werd het in gebruik genomen als begraafplaats, onder meer voor de negentiende-eeuwse Italiaanse koningen Victor Emmanuel II en Umberto I. Maar ook de schilder Rafaël ligt er begraven. Nu is het Pantheon in gebruik als kerk.

Boven de acht pilaren aan de voorzijde van het Pantheon staat een reeks bronzen letters: M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIUM.FECIT. Oftewel ‘Marcus Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde maal consul, heeft dit gebouwd’. In 80 na Christus woedde er een hevige brand in Rome die onder meer het Pantheon vernielde. Tussen 118 en 125 na Christus werd het Pantheon herbouwd in opdracht van keizer Hadrianus. Steeds als het Pantheon beschadigd werd door natuurgeweld, werd het gerestaureerd. Daarom verkeert het nu, zo’n tweeduizend jaar later, nog in goede staat.

Fascinerend fenomeen

Pantheon article image

Alleen het bronzen dak heeft de eeuwen niet overleefd. Paus Urbanus VIII liet het brons omsmelten om er een baldakijn voor Petrus’ graf in de Sint Pietersbasiliek en kanonnen voor de Engelenburcht van te maken. De grote koepel van het Pantheon is een fascinerend fenomeen en een waar meesterwerk. In later tijden vroegen architecten zich vertwijfeld af hoe het mogelijk was dat de koepel niet bezweek onder zijn eigen gewicht.

Gat in het dak

Pas in 1434 slaagde de Italiaanse architect Brunelleschi erin een dergelijke koepel te maken voor de Santa Maria del Fiore in Florence. Het geheim van het Pantheon bleek te schuilen in de naar boven toe dunner wordende wanden. Om gewicht te sparen waren er bovendien vierkante uitsparingen (cassettes) aangebracht. Tot slot bleef er, om de koepel enige soepelheid te geven, in de top een opening. Daardoor regent het soms naar binnen maar vindt het zonlicht ook een mogelijkheid om tot in het Pantheon door te dringen.

www.sacred-destinations.com/italy/rome-pantheon

Terug naar boven
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com