Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Working at KLM
unitedkingdomEnglish | netherlandsNederlands
De arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor KLM Cabinepersoneel. De secundaire voorwaarden zijn voorwaarden die niet direct tot het looninkomen zijn terug te voeren. Hierin zijn ook zaken als vakantieregeling, werkomstandigheden, pensioenregeling, scholingsfaciliteiten en medezeggenschap geregeld.
 

Indiensttreding

Na een succesvolle afronding van de selectie en basiscursus wordt een tijdelijk contract van 1 jaar op basis van een 100% dienstverband met twee maanden proeftijd aangeboden.
Binnen de proeftijd kunnen zowel de werknemer als KLM de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen verbreken. Gedurende de proeftijd wordt het functioneren op meerdere momenten beoordeeld.

Salaris

Het huidige startsalaris is vastgelegd in de CAO-cabinepersoneel en bedraagt € 1.960,20 bruto (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen).

Vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering bedraagt 8% van 12 keer het maandsalaris.

Eindejaarsuitkering en variabele uitkering

KLM biedt de werknemer een eindejaarsuitkering.

Pensioen

De werknemer is deelnemer van het KLM pensioenfonds.

Functies aan boord

Bij aanvang van het dienstverband start de werknemer als eenbander en zal voornamelijk werkzaam zijn in de Economy Class. Op basis van senioriteit en beschikbaarheid is doorstroming mogelijk naar de functie van tweebander en zullen de werkzaamheden voornamelijk in de World Business Class plaatsvinden.

Na een selectieprocedure kan de werknemer in aanmerking komen voor de functie van purser en senior purser. De purser is eerste leidinggevende op de Europese vluchten en tweede leidinggevende op de intercontinentale vluchten. De senior purser vliegt als eerste leidinggevende voornamelijk intercontinentale vluchten.

Promotie

Na 36 maanden actieve vliegervaring als cabin attendant bij KLM is het mogelijk om deel te nemen aan een Management Potentieel Inschatting. Hiermee verkrijg je inzicht in de mogelijkheden ten aanzien van jouw loopbaan binnen KLM. Na een met positief resultaat afgeronde training (een zgn. managementmodule) kun je deelnemen aan de selectieprocedure tot purser. Uiteindelijk kun je als purser, eveneens na een selectieprocedure, doorstromen naar de functie van senior purser. Dit is afhankelijk van beschikbare vacatures.

Parttime werken

Bij KLM bestaat de mogelijkheid om parttime te werken. Na een actief dienstverband van minimaal 12 maanden en 600 gemaakte vlieguren kan er een verzoek tot parttime werken worden ingediend. Na 4 maanden kan dit verzoek worden gehonoreerd. In de praktijk betekent dit dat je verzoek tot deeltijd werken na 16 maanden in kan gaan.
Wanneer een verzoek is toegekend, kun je pas na twee jaar een nieuw verzoek tot verandering van je tewerkstellingspercentage indienen. De toekenning en de verandering van het deeltijdpercentage is niet gegarandeerd. Het is afhankelijk van de mogelijkheden ten aanzien van de planning en bedrijfseconomische omstandigheden.
De volgende percentages kunnen worden aangevraagd: 80%, 66,7% en 50%.

Vakantiedagen

De werknemer heeft recht op vakantie, waarvan de duur mede wordt bepaald door functie, leeftijd en duur van de dienstbetrekking.
Het is niet mogelijk zelf vakantiedagen in te plannen, wel is het mogelijk een voorkeur aan te geven. KLM deelt de vakantie in afhankelijk van de beschikbare ruimte op dat moment en de voorkeur zoals opgegeven.

Ouderschapsverlof

Met inachtneming van de wettelijke vereisten en voorwaarden alsmede het bedrijfsbelang kunnen werknemers met een dienstverband langer dan een jaar gebruik maken van het recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen voor kinderen die nog geen acht jaar zijn.

Zwangerschap

Volgens de wetgeving dient een werkgever gezondheidsrisico’s redelijkerwijs te voorkomen. Gelet op mogelijke gezondheidsrisico’s van werken tijdens de zwangerschap laat KLM cabinepersoneel geen vliegende werkzaamheden verrichten tijdens de zwangerschap. Er zullen passende grondwerkzaamheden worden aangeboden of de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof.

Nevenfunctie bij KLM

Na een actief dienstverband van minimaal 18 maanden als cabin attendant binnen KLM Inflight Services kan de werknemer solliciteren naar openstaande nevenfuncties.

Tweede werkgever

  1. 1Het is de werknemer niet toegestaan, naast zijn werkzaamheden bij de KLM, andere werkzaamheden te verrichten of handel te drijven, indien de KLM daarvan nadeel kan ondervinden. Daaronder worden mede begrepen werkzaamheden die kunnen leiden tot overschrijding van de in de Arbeidstijdenwet omschreven normen ter zake van de werk- en rusttijden.
  2. 2Het is de werknemer voorts niet toegestaan zonder toestemming van de KLM werkzaamheden te verrichten ten behoeve van andere bedrijven of instellingen, werkzaam op het gebied van het luchtvervoer.
  3. 3In verband met de punten (1) en (2) is de werknemer gehouden om eventuele, betaalde werkzaamheden (inclusief werk- en rusttijden) bij een andere werkgever dan de KLM schriftelijk aan de KLM te melden.

Vervoersvergoeding

Werknemers ontvangen een vervoersvergoeding. Deze vervoersvergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal opkomsten per maand en op de kilometerafstand tussen het woonadres (postcode) en de standplaats (postcode) resp. parkeerplaats (P30/P40) van de werknemer, gerekend via de meest gebruikelijke route volgens een door de KLM gehanteerde professionele routeplanner. De vervoersvergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer terwijl de hoogte van de vergoeding is gemaximeerd op een enkele reisafstand woon-werk van 50 km.