Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Working at KLM
unitedkingdomEnglish | netherlandsNederlands
 

Selectiecriteria

Over welke persoonlijke kenmerken moet ik beschikken om in aanmerking te komen voor de functie van cabin attendant?
Het beroep van cabin attendant bij KLM is fascinerend en inspirerend. Het is een beroep dat meer van je vraagt dan je wellicht zou verwachten. Allereerst ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en kun je omgaan met lastige situaties aan boord waarin jij de controle houdt over de situatie. Als cabin attendant weet jij het verschil te maken en behandel je de klant als gast. Jij weet als geen ander wat KLM onder gastvrijheid verstaat. Je hebt een energieke uitstraling en een representatief uiterlijk waarmee je het KLM-imago aan boord kunt uitdragen. Je bent open en vriendelijk en je gebruikt je creativiteit om de passagiers een inspirerende reis te bieden. Je schakelt met gemak van het uitserveren van een maaltijd, via het verkopen van luxe artikelen naar het bieden van een luisterend oor en oprecht begrip. Samenwerken doe je in een zeer divers team. Contact maken met fascinerende mensen, aan boord en op de bestemming, met elk een eigen verhaal, cultuur en geloofsovertuiging, geeft je energie.

Wat zijn de basis selectiecriteria?

 • Vanwege het internationale karakter van de functie ben je 21 jaar of ouder.
 • Je hebt minimaal een havo/ mbo 4 opleiding met een diploma afgerond en bent in staat om het origineel te tonen.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal (minimaal B1 niveau).
 • Je bent tussen 1.58m en 1.90m lang.
 • De sterkte van je bril of contactlenzen ligt tussen de -5 en +5.
 • Je hebt een representatief uiterlijk.
 • Zichtbare piercings, tatoeages en tandversieringen zijn niet toegestaan.
 • Je bent bereid om overal ter wereld te werken en te verblijven, conform het KLM netwerk.
 • Je bent in staat binnen één uur op Schiphol te zijn voor reservediensten.
 • Je kunt zwemmen.

Het is niet mogelijk om gelijktijdig bij KLM Cityhopper (KLC) te solliciteren voor de functie van cabin attendant.

Heeft het zin te solliciteren als ik niet voldoe aan één van bovenstaande criteria?
De bovenstaande criteria zijn de minimale eisen die gesteld worden aan het werken als  cabin attendant aan boord. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan niet te solliciteren wanneer je niet voldoet aan deze criteria. Je sollicitatie wordt dan namelijk niet verder in behandeling genomen.

Hoe weet ik of mijn diploma het gewenste niveau heeft?
Wij hanteren de diplomalijst ontwikkeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarop alle gecertificeerde diploma's te vinden zijn. Deze lijst is te downloaden op de website van DUO of door te klikken op de volgende link: Diplomalijst DUO.
Selecteer in de lijst onder het tapje 'Kwalificatie niveau' het MBO 4 niveau. Staat je diploma op deze lijst dan voldoet je diploma aan het gewenste niveau.

Ik ben net geen 1.58m; mag ik toch solliciteren?
Aan boord moeten we aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. De minimum lengte van 1.58 meter die wij hanteren tijdens de selectieprocedure is zo’n eis. We raden je aan niet te solliciteren wanneer je niet voldoet aan dit criterium, aangezien dit feit ook opgemerkt zal worden tijdens de aanstellingskeuring.

Kan ik solliciteren als ik lenzen heb of een bril draag?
Het is geen probleem wanneer je een bril of lenzen draagt, de sterkte moet echter wel binnen de -5 en +5 vallen. Aan boord moeten we aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. De maximale sterkte van een oogafwijking die wij hanteren tijdens de selectieprocedure is een dergelijke eis. We raden je aan niet te solliciteren wanneer je niet voldoet aan dit criterium, aangezien die afwijkingen ook opgemerkt zullen worden tijdens de medische test.

Mag ik verder dan een uur van Schiphol wonen?
We verwachten van je dat je tijdens reservediensten binnen een uur op Schiphol aanwezig kunt zijn.

Zorgt KLM voor woonruimte tijdens reservediensten?
Tijdens een reservedienst dien je binnen een uur op Schiphol te kunnen zijn. Wanneer je denkt dit uur niet te kunnen realiseren vanuit je eigen woonadres, zul je zelf zorg moeten dragen voor een verblijfadres in de omgeving van Schiphol.

Mag ik tatoeages en piercings hebben?
Tatoeages en piercings mogen niet zichtbaar zijn wanneer je het uniform draagt. Tongpiercings zijn niet toegestaan, evenals versieringen of sieraden op je tanden.

Waarom wordt mij gevraagd of ik bereid ben om overal ter wereld te werken en te verblijven?
Als cabin attendant kun je ingezet worden op het gehele KLM netwerk. Hierdoor kan het gebeuren dat je in aanraking komt en verblijft in landen met culturen en/of geloofsovertuigingen die anders zijn dan de jouwe. We vinden het belangrijk dat je vooraf goed hebt afgewogen of dit voor jou bezwaarlijk is.

Zijn er voorschiften mbt het kapsel dat je in de functie moet dragen?
KLM kent zgn. uniformvoorschriften waarin staat beschreven hoe je het uniform dient te dragen.Wanneer je het uniform draagt, moet je haar netjes zitten. Dat betekent onder andere het volgende:

 • uitdagende of opvallende kapsels en ongebruikelijke kleuren (d.w.z. anders dan een natuurlijke haarkleur) zijn niet toegestaan;
 • haar dat de schouders raakt, moet opgestoken worden; gevlochten haar, hairextensions en krullen moeten worden opgestoken en netjes worden samengebonden.

Solliciteren

Hoe kan ik solliciteren?* interne kandidaten  
Op de website http://www.werkenbijklm.nl/cabinattendantworden.html kun je zien of er een actuele vacature beschikbaar is. Wanneer er een actuele vacature is zal er een link beschikbaar zijn waar je kunt solliciteren naar de functie van  cabin attendant.

Hoe verloopt de correspondentie omtrent mijn sollicitatie?
Correspondentie vindt plaats via het door jou opgegeven e-mailadres.

Hoe kan ik geïnformeerd blijven indien er geen actuele vacature is?
Wil je op de hoogte blijven van actuele informatie dan raden wij je aan regelmatig de website http://www.werkenbijklm.nl/cabinattendantworden.html te bezoeken. Alle actuele informatie betreffende vacatures, de selectieprocedure en achtergrondinformatie zullen wij hierop publiceren.
Aanvullende informatie voor interne kandidaten is te vinden onder de button: 'Interne kandidaten'.

Kan ik mijn gegevens achterlaten wanneer er geen actuele vacature is?
Nee, helaas kan dit niet. Wij raden je aan de website in de gaten te houden zodat je kunt reageren wanneer de vacature gepubliceerd wordt.

Ik heb al een profiel bij KLM: is het belangrijk dat ik mijn profiel bij KLM up-to-date houd?
Ja, dat is zeker belangrijk omdat wij over de juiste gegevens moeten beschikken als wij je willen benaderen voor een basiscursus. Om je profiel te bekijken of bij te werken kun je hier inloggen.

Ik heb al een profiel bij KLM: ik weet mijn password niet meer. Wat moet ik nu doen?
Via ‘Password vergeten’ op de vacaturesite kun je een nieuwe wachtwoord aanvragen met de combinatie van gebruikersnaam en e-mailadres. Het nieuwe wachtwoord wordt naar dit e-mailadres gestuurd. Met de combinatie van gebruikersnaam en nieuw wachtwoord kun je inloggen.

Ik heb al een profiel bij KLM: ik weet mijn username niet meer. Wat moet ik nu doen?
Om je username opnieuw aan te vragen kun je contact opnemen met Recruitment Services: recruitment.services@klm.com of 020 – 6496100.

Hoe lang blijft het door mij behaalde resultaat van een sollicitatie geldig?
Het resultaat van jouw sollicitatie blijft één jaar geldig. De reden hiervan is gelegen in het feit dat personen en/of omstandigheden kunnen veranderen na een dergelijke periode. Op het moment dat wij weer vacatures hebben, nodigen wij je uit voor een aanvullende toets. De inhoud van deze toets en de mate waarin deze selecterend zal zijn, is mede afhankelijk van de uiteindelijk verstreken tijd tussen jouw selectiegesprek en de start van de basiscursus.

Ik ben bij een eerdere sollicitatie bij KLM afgewezen. Wanneer kan ik weer opnieuw solliciteren?
Je kunt na minimaal één jaar na de start van de basiscursus waarvoor je gesolliciteerd hebt weer opnieuw solliciteren. De laatste selectieronde vond plaats voor basiscursussen met een startdatum in maart 2013. Als je aan deze ronde hebt deelgenomen kun je vanaf maart 2014 opnieuw deelnemen aan een selectieronde. De reden hiervoor is dat een te verwachten ontwikkeling op competentieniveau minimaal een jaar vergt.

Ik heb ook gesolliciteerd bij KLM Cityhopper voor de functie van cabin attendant . Kan ik dan ook bij KLM solliciteren?
Nee, dat kan niet. Als je in de selectieprocedure van KLM Cityhopper zit kun je niet tegelijkertijd bij KLM in de procedure worden opgenomen.

Selectieprocedure

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?* interne kandidaten  
In het selectietraject wordt onderzocht in hoeverre jouw profiel aansluit bij het profiel van de KLM cabin attendant. De selectie wordt uitgevoerd in samenwerking met Randstad. Het traject bij Randstad bestaat uit de registratie, waarbij wordt bepaald of je voldoet aan de basis selectiecriteria, en een digitale test. De digitale test bestaat uit drie onderdelen: een Engelse test op B1 niveau, een capaciteitentest op MBO 4 niveau en een competentietest. In de competentietest wordt een eerste inschatting gemaakt in hoeverre jouw profiel aansluit bij het profiel van een KLM cabin attendant.

Wanneer je deze selectierondes met een positief resultaat afsluit ontvang je een uitnodiging voor het volgende onderdeel. Vanaf dit moment wordt de selectie uitgevoerd door recruiters van KLM. Het volgende onderdeel is de ‘Meet & Greet’. Dit is een eerste kennismaking, waarbij je onder leiding van twee recruiters met meerdere personen een gesprek zult voeren in het Nederlands en Engels. In dit onderdeel wordt je beoordeeld op je communicatieve vaardigheden. Na de Meet & Greet volgt een praktijkopdracht: de serious game ‘Destination Unknown’. Tijdens deze selectieronde werk je met meerdere kandidaten gezamenlijk aan een opdracht waarbij je gedrag geobserveerd wordt. De laatste ronde bestaat uit een ‘Criteria Based Interview’, een selectiegesprek op basis van de competenties behorend bij het profiel van cabin attendant.

Een antecedentenonderzoek bij KLM Security Services en een veiligheidsonderzoek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken maken deel uit van de selectieprocedure. Voor beide onderdelen is een positieve uitslag nodig om verder te gaan in de procedure.  Ook wordt er een referentiecheck gedaan bij de door jou opgegeven referenties. Hiervoor geef je door deelname aan de sollicitatieprocedure automatisch toestemming. Tot slot vindt er een medische aanstellingskeuring plaats die voorwaardelijk is voor een plaatsing op een basiscursus. De medische aanstellingskeuring is een verzamelnaam van verplichte keuringen die plaatsvinden voorafgaand aan indiensttreding. De keuringen zijn alleen toegestaan voor beroepen die specifieke, zware eisen stellen aan de gezondheid van medewerkers. Binnen KLM gaat het om keuringen voor vliegers, cabin crew en chauffeurs. Keuringen voor vliegend personeel worden uitgevoerd door het aeromedisch instituut (www.aeromedischinstituut.nl), onderdeel van KLM Health Services. 

Alle overige keuringen worden uitgevoerd door het Medisch Onderzoekscentrum.

Wat houdt het selectie-onderdeel serious game in?
De serious game, genaamd ‘Destination Unknown’, is speciaal ontwikkeld voor KLM en is een selectie instrument waarbij de kandidaten op een aangename manier in groepsverband een bepaald doel proberen te behalen. ‘Destination Unknown’ biedt kandidaten de mogelijkheid om op een prettige en uitdagende manier te laten zien wie zij zijn en wat zij kunnen.

Wanneer hoor ik het resultaat van mijn sollicitatie?* interne kandidaten  
Je ontvangt binnen vijf werkdagen na het eindselectiegesprek bij KLM de uitslag via email. Als de uitslag positief is, staat in de mail vermeld hoe de vervolgprocedure eruit ziet. Bij een negatieve uitslag bestaat de mogelijkheid tot het maken van een afspraak voor een telefonische toelichting op de afwijzing.

Wanneer word ik op een basiscursus geplaatst?
Na het behalen van een positief eindselectieresultaat en een beschikbare positie kunnen we je benaderen voor een plaatsing op een basiscursus. Een positief eindselectieresultaat is echter niet de enige voorwaarde voor plaatsing. Je dient ook in het bezit te zijn van een geldige ‘Verklaring van Geen Bezwaar’, uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast moeten de uitslagen van het antecedentenonderzoek, de referentiecheck en de medische keuring positief zijn.

Hoe lang van te voren word ik benaderd voor een plaatsing op een basiscursus?
Wanneer wij je kunnen plaatsen op een training nemen wij contact met je op. In overleg en rekening houdend met een mogelijke opzegtermijn bij je huidige werkgever, streven wij ernaar je minimaal twee maanden van te voren te benaderen.

Mag ik een keer weigeren om op basiscursus geplaatst te worden?
Nee, dit mag niet, mits je daarvoor een geldige reden hebt. In dit geval mag je één keer een plek op een basiscursus weigeren. Wel raden wij je aan rekening te houden met het feit dat het selectieresultaat één jaar geldig is.

Waaruit bestaat de aanstellingskeuring?
Het gaat hier om een medische keuring. Deze keuring is alleen toegestaan voor beroepen die specifieke, zware eisen stellen aan de gezondheid van medewerkers. Binnen KLM gaat het om keuringen voor vliegers, cabin crew en chauffeurs. De keuring zal worden uitgevoerd door het Medisch Onderzoekscentrum van KLM Health Services.

Positief geselecteerd en niet direct op een basiscursus geplaatst?
Als je na een positief eindselectieresultaat niet direct op een basiscursus wordt geplaatst, bewaren we jouw sollicitatiegegevens voor de duur van één jaar. Het is ons streven je binnen dit jaar op een basiscursus te plaatsen.

Hoe lang blijft het door mij behaalde resultaat van een sollicitatie geldig?
Het resultaat van jouw sollicitatie blijft één jaar geldig. De reden hiervan is gelegen in het feit dat personen en/of omstandigheden kunnen veranderen na een dergelijke periode. Op het moment dat wij weer vacatures hebben en jij hebt aangegeven nog steeds geïnteresseerd te zijn in de functie van cabin attendant, kunnen wij je uitnodigen voor een aanvullende toets. De inhoud van deze toets en de mate waarin deze selecterend zal zijn, zal mede afhankelijk zijn van de uiteindelijk verstreken tijd tussen het selectiegesprek en de start van de basiscursus.

Hoe lang blijft mijn "Verklaring van geen bezwaar" geldig?
De "Verklaring van geen bezwaar", afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is vijf jaar geldig.

Ik ben nog niet op een basiscursus geplaatst, kan ik een vakantie boeken?
Het boeken van een vakantie is op eigen risico. Wel streven wij ernaar je minimaal twee maanden voor de start van een basiscursus te benaderen.

Hoe blijf ik op de hoogte van een toekomstige basiscursus?
Wil je op de hoogte blijven van actuele informatie dan raden wij je aan regelmatig de website http://www.werkenbijklm.nl/cabinattendantworden.html te bezoeken. Alle actuele informatie betreffende vacatures, de selectieprocedure en achtergrondinformatie zullen wij hierop publiceren. Wanneer wij je kunnen plaatsen op een training nemen wij contact met je op. In overleg en rekening houdend met een mogelijke opzegtermijn bij de huidige werkgever, streven wij ernaar je minimaal twee maanden van te voren te benaderen.

Basiscursus

Hoe ziet de basiscursus eruit?* interne kandidaten  
De basiscursus is een intensieve dagelijkse training van zes weken, waarin praktijksimulaties, theorie en meerdere examens elkaar afwisselen. Ook zul je gedurende deze periode op twee trainingsvluchten worden ingedeeld die in het weekend kunnen plaatsvinden. Na het met succes doorlopen van deze periode volgt de wing-uitreiking en start je proeftijd bij KLM.

Waar vindt de basiscursus plaats?
Op Schiphol-Oost.

Wordt er huisvesting tijdens de basiscursus door KLM gefaciliteerd?
KLM faciliteert hier niet in.

Kan ik mij voorbereiden op de basiscursus?
Voorafgaand aan de basiscursus wordt een zogenaamd thuispakket toegestuurd. Van jou wordt verwacht dat je dit zorgvuldig bestudeerd voor de eerste dag van de basiscursus.

Krijg ik huiswerk mee tijdens de basiscursus?
Jazeker! Er wordt verwacht dat je in de avonduren de behandelde stof bestudeert zodat je goed voorbereid aan de verschillende (tussentijdse) examens kunt deelnemen.

In welke taal wordt de basiscursus gegeven?
Zowel in het Nederlands als in het Engels. Veel cursusmateriaal en examens zijn in de Engelse taal geschreven.

Kan ik vrij vragen tijdens de basiscursus?
Nee. Vanwege het volle en intensieve programma is er geen ruimte om vrij te vragen.

Hoe intensief is de basiscursus?
Gezien de hoeveelheid lesmateriaal, de theoretische en praktische examens alsmede de bijbehorende zelfstudie in de avonduren en de trainingsvluchten (evt. in het weekend) dien je er rekening mee te houden dat de basiscursus een zeer intensief programma is.

Gaat de basiscursus door tijdens schoolvakanties en feestdagen?
Ja.

Ontvang ik een salaris tijdens de basiscursus?* interne kandidaten  
Nee, je ontvangt nog geen salaris. Wel ontvang je een studietoelage van
€ 1.303,08 bruto voor de duur van de training (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen).

Ik heb al ervaring als cabin attendant. Kan ik de training in deeltijd volgen?
Nee, ook als je al vliegervaring hebt, dien je de gehele training te volgen.

Kan ik deelnemen aan de training als ik zwanger ben?
Volgens de wetgeving dient een werkgever gezondheidsrisico’s redelijkerwijs te voorkomen. Gelet op mogelijke gezondheidsrisico’s van werken tijdens de zwangerschap laat KLM cabinepersoneel geen vliegende werkzaamheden verrichten tijdens de zwangerschap. Om deze reden is het niet toegestaan deel te nemen aan de basiscursus tijdens de zwangerschap. Trainingsvluchten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de basiscursus.

Is er een kledingvoorschrift voor de basiscursus?
Er wordt van je verwacht dat je in representatieve kleding deelneemt aan de basiscursus. Op sommige dagen wordt het uniform gedragen.

Arbeidsvoorwaarden

Krijg ik direct een vast contract?* interne kandidaten  
Indien je de selectie en basiscursus met positief resultaat hebt doorlopen, wordt een jaarcontract op basis van een 100% dienstverband met twee maanden proeftijd aangeboden.

Heb ik een proeftijd?* interne kandidaten  
Je dienstverband met KLM begint met een proeftijd van twee maanden. Binnen deze termijn kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen verbreken. Gedurende de proeftijd wordt het functioneren op meerdere momenten beoordeeld.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
De arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor KLM Cabinepersoneel. De secundaire voorwaarden zijn voorwaarden die niet direct tot het looninkomen zijn terug te voeren. Hierin zijn ook zaken als vakantieregeling, werkomstandigheden, pensioenregeling, scholingsfaciliteiten en medezeggenschap geregeld.

Mag ik naast KLM een 2e werkgever hebben?
Ja dat mag, maar alleen onder bepaalde voorwaarden:

1. Het is de werknemer niet toegestaan, naast zijn werkzaamheden bij KLM, andere werkzaamheden te verrichten of handel te drijven, indien KLM daarvan nadeel kan ondervinden. Daaronder worden mede begrepen werkzaamheden die kunnen leiden tot overschrijding van de in de Arbeidstijdenwet omschreven normen ter zake van de werk- en rusttijden.

2. Het is de werknemer voorts niet toegestaan zonder toestemming van de KLM werkzaamheden te verrichten ten behoeve van andere bedrijven of instellingen, werkzaam op het gebied van het luchtvervoer.

3. In verband met de punten (1) en (2) is de werknemer gehouden om eventuele, betaalde werkzaamheden (inclusief werk- en rusttijden) bij een andere werkgever dan de KLM schriftelijk aan de KLM te melden.

Kan ik parttime werken als cabin attendant?
Na een actief dienstverband van minimaal 16 maanden als cabin attendant binnen KLM bestaat de mogelijkheid om parttime te werken. De volgende percentages kunnen worden aangevraagd: 80%, 66,7% en 50%.
De toekenning van het deeltijdpercentage is niet gegarandeerd en afhankelijk van de mogelijkheden ten aanzien van de planning en bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer een verzoek is toegekend kun je pas na twee jaar een nieuw verzoek tot verandering van je tewerkstellingspercentage indienen.

Heb ik recht op vakantiedagen?
Als cabin attendant heb je recht op vakantie, waarvan de duur mede wordt bepaald door functie, leeftijd en duur van de dienstbetrekking.

Wat is het salaris?
Het huidige startsalaris is vastgelegd in de CAO-cabinepersoneel en bedraagt € 1.960,20 bruto (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen).

Kan ik ouderschapsverlof opnemen?
Met inachtneming van de wettelijke vereisten en voorwaarden alsmede het bedrijfsbelang kunnen werknemers met een dienstverband langer dan een jaar gebruik maken van het recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen voor kinderen die nog geen acht jaar zijn.

Heb ik recht op vervoersvergoeding?
Ja, werknemers ontvangen een vervoersvergoeding. Deze vervoersvergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal opkomsten per maand en op de kilometerafstand tussen het woonadres (postcode) en de standplaats (postcode) resp. parkeerplaats (P30/P40) van de werknemer, gerekend via de meest gebruikelijke route volgens een door de KLM gehanteerde professionele routeplanner. De vervoersvergoeding bedraagt € 0,08 bruto per kilometer terwijl de hoogte van de vergoeding is gemaximeerd op een enkele reisafstand woon-werk van 50 km.

Werken als cabin attendant

Welke functies zijn er aan boord?
Bij aanvang van het dienstverband start je als eenbander en zul je voornamelijk werkzaam zijn in de Economy Class. Op basis van senioriteit en beschikbaarheid kun je doorstromen naar de functie van tweebander en zul je voornamelijk werkzaam zijn in de World Business Class.
Na een selectieprocedure kun je in aanmerking komen voor de functie van purser en senior purser. De purser is eerste leidinggevende op de europese vluchten en tweede leidinggevende op de intercontinentale vluchten. De senior purser vliegt als eerste leidinggevende voornamelijk intercontinentale vluchten.

Welke ontwikkelmogelijkheden zijn er binnen de functie van cabin attendant?
KLM vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen. Hiertoe biedt zij een breed scala aan trainingen aan die zich richten op de actuele praktijk.

Wat zijn de promotiemogelijkheden?
Na 36 maanden actieve vliegervaring als cabin attendant bij KLM is het mogelijk om deel te nemen aan een Management Potentieel Inschatting. Hiermee verkrijg je inzicht in de mogelijkheden ten aanzien van jouw loopbaan binnen KLM. Na een met positief resultaat afgeronde training (een zgn. managementmodule) kun je deelnemen aan de selectieprocedure tot purser. Uiteindelijk kun je als purser, eveneens na een selectieprocedure, doorstromen naar de functie van senior purser. Dit is afhankelijk van beschikbare vacatures.

Kan ik naast mijn vliegende functie ook een grondfunctie binnen KLM bekleden?
Na een actief dienstverband van minimaal 18 maanden als cabin attendant bij KLM Inflight Services kun je solliciteren naar openstaande nevenfuncties.

Kan ik zelf mijn vakantiedagen inplannen?
Het is niet mogelijk de vakantiedagen zelf in te plannen, wel is het mogelijk een voorkeur aan te geven. KLM deelt de vakantie in afhankelijk van de beschikbare ruimte op dat moment en de voorkeur zoals opgegeven.

Heb ik als ouder recht op vakantie als mijn kinderen vrij zijn?
Nee, het is niet automatisch zo dat je vakantie kunt opnemen als jouw kinderen vrij zijn, wel is het mogelijk een voorkeur aan te geven. KLM deelt de vakantie in afhankelijk van de beschikbare ruimte op dat moment en de voorkeur zoals opgegeven.

Welke vaccinaties moet ik hebben?
Vanaf vijf werkdagen voor aanvang van de basiscursus kun je je laten vaccineren bij de Airport Travel Clinic tegen de volgende ziektes: Gele koorts, Tyfus, DTP en Hepatitis A.

Wat is een reservedienst?
Meerdere keren per jaar word je ingedeeld op een zogenaamde reservedienst die op wisselende tijden kan aanvangen. Deze dienst kan variëren van één dag tot twee weken. Je kunt tijdens deze dienst worden opgeroepen voor een vluchtopdracht. Je dient dan in staat te zijn om binnen één uur in het bemanningencentrum op Schiphol aan te melden.

Welke vliegtuigtypes ga ik vliegen?
Je wordt ingedeeld op maximaal drie vliegtuigtypes, hierin heb je zelf geen keus. Bij aanvang van het dienstverband zal in elk geval één van de types de Boeing 737 zijn die voornamelijk binnen Europa wordt ingezet. De andere twee vliegtuigtypes (MD11, Boeing 747, Boeing 777, of Airbus 330) doen voornamelijk intercontinentale bestemmingen aan. Doorstroming naar andere vliegtuigtypes is afhankelijk van de beschikbaarheid van dat moment.

Heb ik invloed op mijn rooster?
Middels een indeelsysteem worden de europese en intercontinentale vluchtopdrachten bij het cabinepersoneel ingedeeld. Door middel van een verzoekensysteem is het mogelijk je voorkeur aan te geven. Belangrijk om te weten is dat je voorkeur niet gegarandeerd is.

Wat zijn de reisfaciliteiten?* interne kandidaten  
KLM biedt haar medewerkers na een dienstverband van zes maanden de mogelijkheid te vliegen tegen gereduceerd tarief. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de zogenaamde IPB-regeling (IPB = indien plaats beschikbaargesteld). * = Aangepaste informatie voor interne KLM-kandidaten. Zie: Aanvullende informatie interne kandidaten. Heb je het antwoord op je vraag niet kunnen vinden dan kun je ons bereiken op het volgende email adres: KLM-Recruitment-InflightServices@klm.com