Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Working at KLM
unitedkingdomEnglish | netherlandsNederlands
Het beroep van cabin attendant is fascinerend en inspirerend. Het is een beroep dat meer van je vraagt dan je in eerste instantie wellicht zou verwachten. Daarom vinden wij het belangrijk om je goed te leren kennen. Dat is dan ook het doel van de selectieprocedure. Vooraf informeren wij jou goed over wat er allemaal bij komt kijken en wat je kunt verwachten als cabin attendant.
 

Het selectietraject

In het selectietraject wordt onderzocht in hoeverre jouw profiel aansluit bij het profiel van de KLM cabin attendant. De selectie wordt uitgevoerd in samenwerking met Randstad. Het traject bij Randstad bestaat uit de registratie, waarbij wordt bepaald of je voldoet aan de basis selectiecriteria, en een digitale test. De digitale test bestaat uit drie onderdelen: een Engelse test op B1 niveau, een capaciteitentest op MBO 4 niveau en een competentietest. In de competentietest wordt een eerste inschatting gemaakt in hoeverre jouw profiel aansluit bij het profiel van een KLM cabin attendant.

Wanneer je deze selectierondes met een positief resultaat afsluit ontvang je een uitnodiging voor het volgende onderdeel. Vanaf dit moment wordt de selectie uitgevoerd door recruiters van KLM. Het volgende onderdeel is de ‘Meet & Greet’. Dit is een eerste kennismaking, waarbij je onder leiding van twee recruiters met meerdere personen een gesprek zult voeren in het Nederlands en Engels. In dit onderdeel word je beoordeeld op je communicatieve vaardigheden. Na de Meet & Greet volgt een praktijkopdracht: de serious game ‘Destination Unknown’. Tijdens deze selectieronde werk je met meerdere kandidaten gezamenlijk aan een opdracht waarbij je gedrag geobserveerd wordt. De laatste ronde bestaat uit een ‘Criteria Based Interview’, een selectiegesprek op basis van de competenties behorend bij het profiel van cabin attendant.

Een antecedentenonderzoek bij KLM Security Services en een veiligheidsonderzoek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken maken deel uit van de selectieprocedure. Voor beide onderdelen is een positieve uitslag nodig om verder te gaan in de procedure.  Ook wordt er een referentiecheck gedaan bij de door jou opgegeven referenties. Hiervoor geef je door deelname aan de sollicitatieprocedure automatisch toestemming. Tot slot vindt er een medische aanstellingskeuring plaats die voorwaardelijk is voor een plaatsing op een basiscursus. De medische aanstellingskeuring is een verzamelnaam van verplichte keuringen die plaatsvinden voorafgaand aan indiensttreding. De keuringen zijn alleen toegestaan voor beroepen die specifieke, zware eisen stellen aan de gezondheid van medewerkers. Binnen KLM gaat het om keuringen voor vliegers, cabin crew en chauffeurs. Keuringen voor vliegend personeel worden uitgevoerd door het aeromedisch instituut (www.aeromedischinstituut.nl), onderdeel van KLM Health Services.

Alle overige keuringen worden uitgevoerd door het Medisch Onderzoekscentrum.

Positief selectieresultaat

Na het behalen van een positief eindselectieresultaat en een beschikbare positie kunnen we je benaderen voor een plaatsing op een basiscursus.
Als je na een positief eindselectieresultaat niet direct op een basiscursus wordt geplaatst, bewaren we jouw sollicitatiegegevens voor de duur van één jaar. Het is ons streven je binnen dit jaar op een basiscursus te plaatsen.
Het resultaat van jouw sollicitatie blijft dus één jaar geldig. De reden hiervan is gelegen in het feit dat personen en/of omstandigheden kunnen veranderen na een dergelijke periode. Op het moment dat wij weer vacatures hebben en jij hebt aangegeven nog steeds geïnteresseerd te zijn in de functie van cabin attendant, kunnen wij je uitnodigen voor een aanvullende toets. De inhoud van deze toets en de mate waarin deze selecterend zal zijn, zal mede afhankelijk zijn van de uiteindelijk verstreken tijd tussen het selectiegesprek en de start van de basiscursus.

Negatief selectieresultaat

Mocht de uitslag negatief zijn, dan bieden we de mogelijkheid tot een telefonische terugkoppeling. Hierin zal de reden van afwijzing worden toegelicht zodat je inzicht krijgt in jouw competenties in relatie tot het functieprofiel van cabin attendant. Je kunt na minimaal één jaar na de start van de basiscursus waarvoor je gesolliciteerd hebt weer opnieuw solliciteren. De laatste selectieronde vond plaats voor basiscursussen met een startdatum in maart 2013. Als je aan deze ronde hebt deelgenomen kun je vanaf maart 2014 opnieuw deelnemen aan een selectieronde.