Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Met ons CO2ZERO-programma bieden we u de eenvoudigste, meest doeltreffende en voordeligste manier om CO2-neutraal te vliegen. Lees alles over de berekening, de investeringen en de toetsing van dit programma.

Algemeen

 1. 1Deze voorwaarden zijn van toepassing op het CO2-compensatieproduct van KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., hierna CO2ZERO te noemen.
  1. 1.1De voorwaarden van CO2ZERO vormen een aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden voor reizigers en bagage.
  2. 1.2CO2ZERO is alleen beschikbaar in combinatie met een reisdocument van KLM of tickets waarvan ten minste 1 reis een vlucht met KLM is.
  3. 1.3CO2ZERO kan worden afgesloten voor alle vluchten die KLM uitvoert, ongeacht de vertrekplaats, verkooppunt of instapplaats.    
 2. 2CO2ZERO is een CO2-compensatieproduct op vrijwillige basis dat reizigers in staat stelt hun aandeel in de CO2-emissies van hun vlucht te compenseren en aldus hun vlucht CO2-neutraal te maken.
  1. 2.1CO2ZERO kan uitsluitend op individuele basis worden afgesloten; reizigers die in een groep reizen kunnen elk afzonderlijk besluiten of zij willen compenseren.    

Vluchten waarop CO2ZERO mogelijk is

 1. 1Vluchten die worden uitgevoerd door KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., AIR FRANCE, Delta Airlines, Kenya Airways.
 2. 2Alle vluchten die in samenwerking worden uitgevoerd onder een KLM-nummer of een van de volgende codes JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY.    

Emissies

 1. 1Emissiewaarden voor KLM, AIR FRANCE en Delta Airlines zijn gebaseerd op daadwerkelijke emissiewaarden op basis van daadwerkelijke verbruikte brandstof.
 2. 2Emissiewaarden voor vluchtpartners zijn gebaseerd op algemene waarden zoals aangeleverd door vliegtuigbouwers (bijvoorbeeld Boeing, Airbus)    

Berekening

 1. 1De CO2-uitstoot wordt berekend voor alle vluchten inbegrepen in uw boeking. Voor iedere vlucht wordt gekeken naar het type vliegtuig, de af te leggen afstand en de historische belading voor de vlucht in kwestie. De rekenmethode en gebruikte gegevens worden regelmatig getoetst door KPMG.    

Compensatie

 1. 1CO2ZERO werkt met emissieverlagingen die erkend zijn met het Gold Standard-certificaat en levert op deze wijze een financiële bijdrage aan projecten voor schone energie die ontwikkeld worden in ontwikkelingslanden.
 2. 2Gold Standard is een Zwitserse organisatie die op de steun van 53 Ngo’s over de hele wereld kan rekenen. Het Gold Standard-certificaat is de hoogst haalbare norm voor de erkenning van emissie-reductieprojecten en wordt toegekend aan projecten die de beste resultaten neerzetten op het gebied van emissieverlaging en de ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de Gold Standard-website www.cdmgoldstandard.org

Consumentenprijs voor compensatie

 1. 1De passagiersprijs voor compensatie via CO2ZERO is gelijk aan de inkoopprijs van de Gold Standard-emissierechten. Alle ontvangen bijdragen worden gebruikt om emissies te compenseren door middel van erkende emissie-reductieprojecten. Alle overheadkosten en investeringen voor de compensatieregeling zijn voor rekening van KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
  1. 1.1De compensatiekosten worden tweemaal per jaar aangepast op basis van de inkoopprijs voor nieuwe erkende emissie-reductieprojecten.    

Restitutie

 1. 1Indien u buiten uw schuld geen gebruik kunt maken van uw vlucht, heeft u mogelijk recht op restitutie van het door u betaalde bedrag.
 2. 2In de onderstaande gevallen kunt u aanspraak maken op volledige restitutie van uw CO2ZERO-compensatiebedrag:
  1. 2.112.1Uw vlucht werd door KLM geannuleerd
  2. 2.2U hebt een intercontinentale KLM-vlucht gemist aansluitend op een vlucht die werd uitgevoerd door KLM, Delta, AIR FRANCE or Kenya Airways
  3. 2.3Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, vul dan het restitutieformulier in.
 3. 3Aanvragen om restitutie kunnen uitsluitend via KLM.com worden ingediend.

Controle

 1. 1Dankzij verificatie door accountants van KPMG, wereldleiders op het gebied van audits, belasting en adviesdiensten, wordt gewaarborgd dat zowel emissienormen en rekenmethodes in lijn zijn met internationale normen en voorwaarden voor CO2-emissies.    
Sustainable travel

Veelgestelde vragen

Terug naar boven
 • www.airfrance.com
 • www.skyteam.com