Algemene Voorwaarden van de EMD-vouchers

Lees hier alles wat u moet weten over het Electronic Miscellaneous Document (EMD).

Algemene Voorwaarden EMD

1. Onderstaande termen betekenen het volgende, tenzij de context een andere betekenis rechtvaardigt. KLM betekent KLM Royal Dutch Airlines, gevestigd te Amstelveen, Nederland. Air France betekent Air France, gevestigd te Parijs, Frankrijk. Delta betekent Delta Air Lines, gevestigd te Atlanta, Georgia, VS. EMD betekent dit Electronic Miscellaneous Document. KLM-vlucht betekent iedere vlucht met een vluchtnummer dat begint met KL. Air France-vlucht betekent iedere vlucht met een vluchtnummer dat begint met AF. Delta-vlucht betekent iedere vlucht met een vluchtnummer dat begint met DL. MCO betekent Miscellaneous Charges Order.

2. Geen enkele reisagent, medewerker of vertegenwoordiger van KLM heeft de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in of afstand te doen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Het niet-inwisselbare EMD dient te worden gebruikt bij de betaling van een ticket voor een KLM-, Air France- of Delta-vlucht ten bedrage van de waarde vermeld op het EMD. De maximale waarde van een EMD is € 800. Indien de valuta van het EMD verschilt van de valuta van het ticket, dan wordt als wisselkoers de verkoopprijs van KLM’s bank in het betreffende land gebruikt. Indien na betaling van een ticket een restbedrag op het EMD staat, dan wordt een nieuw EMD uitgegeven ter waarde van het resterende bedrag. Ook op dit nieuwe EMD zijn de Algemene Voorwaarden EMD van toepassing.

4. Het inwisselbare EMD geeft recht op een directe overboeking naar uw bankrekening ter waarde van het bedrag vermeld op het EMD.

5. Op al het vervoer uitgevoerd door KLM, Air France en Delta zijn de geldende voorwaarden omtrent vervoer, tarieven, tariefregels en/of speciale vervoersvoorwaarden van respectievelijk KLM, Air France en Delta van toepassing.

6. Indien dit EMD wordt gebruikt voor vervoer op een Air France en/of Delta-vlucht, dan wordt KLM slechts beschouwd als een agent van Air France en/of Delta ten tijde van de uitgifte van dit EMD.

7. Een inwisselbaar EMD is niet-overdraagbaar. Een niet-inwisselbaar EMD mag slechts eenmaal worden overgedragen.

8. De passagier heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het EMD. KLM is niet aansprakelijk jegens de passagier/nieuwe eigenaar indien het EMD wordt gebruikt door een persoon anders dan de passagier/nieuwe eigenaar. Zowel KLM als vertegenwoordigers van KLM zijn niet verplicht om de persoon die het EMD overlegt te vragen naar identificatie.

9. Een EMD is geldig tot een jaar na uitgifte. De aankoop van een ticket moet binnen dit jaar worden afgerond.

10. Het staat een passagier aan wie een EMD wordt aangeboden te allen tijde vrij om het EMD te accepteren of te weigeren. De acceptatie van een EMD door de passagier wordt gezien als instemming met en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.