Vilkår for CO2ZERO

CO2ZERO-programmet tilbyr den enkleste, mest effektige og mest kostnadseffektive måten å fly karbonnøytralt på. Les mer om beregningene, investeringene og verifiseringene av dette programmet.

Generelt

 1. Disse vilkårene gjelder kompensasjonstjenesten for karbondioksid (=CO2) til KLM Royal Dutch Airlines, heretter kalt CO2ZERO
  1. Vilkårene for CO2ZERO gjelder i tillegg til de generelle vilkårene for passasjerer og bagasje
  2. CO2ZERO kan bare velges i kombinasjon med et KLM-reisedokument eller billetter der minst én KLM-flyvning er inkludert
  3. CO2ZERO kan velges for alle KLM-flyvninger, uansett opprinnelsessted, salgssted eller ombordstigningssted
 2. CO2ZERO er en frivilling CO2-kompensasjon som gjør det mulig for passasjerer å kompensere for karbonutslippet i forbindelsen med flyvningen, slik at vedkommendes personlige flyvning blir karbonnøytral
  1. CO2ZERO er en personlig tjeneste: passasjerer som reiser sammen, kan velge å kompensere på individuell basis

Tilgjengelige flyvninger

 1. Betjente flyvninger, dvs. som flys av KLM Royal Dutch Airlines, AIR FRANCE, Delta og Kenya Airways
 2. Alle flyvninger som deler kode og har KLM-flyvnummer og som betjenes av JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY

Utslipp

 1. Utslippsverdiene til KLM, Air France og Delta er basert på faktiske utslippsverdier i forhold til faktisk brent drivstoff
 2. Utslippsverdiene til samarbeidspartnere er basert på generelle verdier som oppgis av flyprodusentene (dvs. Boeing, Airbus)

Beregning

 1. Det beregnes CO2-utslipp for alle flyvningene i bestillingen. Per flyvning blir beregningen basert på type fly som brukes, avstanden som flys og den historiske lastfaktoren for den aktuelle flyvningen. Beregningsmetoden og tallene kontrolleres med jevne mellomrom av KPMG

Kompensasjon

 1. 1. CO2ZERO bruker Gold Standard-sertifisert utslippsreduksjon for å bidra til å finansiere utvikling av ren energi i utviklingsland.
 2. Gold Standard er en sveitiskbasert organisasjon som støttes av 53 NGO-er i hele verden og setter den høyeste standarden for sertifisert utslippsreduksjon. Denne førsteklasses standarden for CO2-kompensasjon gis til prosjekter som er mest effektive når det gjelder å redusere CO2-utslipp og utvikle rene, fornybare energiSourcer. Du finner mer informasjon om Gold Standard på www.cdmgoldstandard.org   

Forbrukerpris for kompensasjon

 1. Passasjerens kostnad for å kompensere via CO2ZERO tilsvarer kjøpsprisen av Gold Standard-utslippskvotene. Alle innsamlede kompensasjonsmidler brukes til å kompensere via sertifisert utslippsreduksjon. KLM Royal Dutch Airlines påtar seg alle administrasjonsutgifter og investering i forbindelse med kompensasjonsplanen
  1. To ganger i året justeres kompensasjonsprisen basert på innkjøpsprisen av ny, sertifisert utslippsreduksjon

Refusjon

 1. Hvis du ikke kan bruke flyvningen, av grunner du ikke selv har kontroll over, kan det hende at du har rett til refusjon av det betalte beløpet.
 2. I følgende tilfeller har du rett til full refusjon for CO2ZERO-kompensasjonsutgiftene :
  1. KLM kansellerer flyvningen
  2. Du mister videreforbindelse med en interkontinental KLM-flyvning etter en flyvning som er betjent av KLM, AIR FRANCE, Delta eller Kenya Airways
  3. Hvis noen av disse tilfellene gjelder din situasjon, kan du fylle ut 
 3. Du kan bare be om refusjon via KLM.no

Verifisering

 1. Verifisering fra regnskapsførere i KPMG, en av verdens ledende tilbydere av revisjons-, skatte- og avgiftstjenester og rådgivning, sikrer at både utslippsnormer og beregningsmetoder følger internasjonale standardregler og -vilkår for karbonutslipp