By visiting KLM.com you accept the use of cookies. Read more about cookies.

Når du logger på kontoen på Internett, vil du se informasjon om de siste transaksjonene.

Bli kjent med kontoen

Firmaets kontaktperson for BlueBiz-programmet har tilgang til firmaets Blue-konto døgnet rundt og kan holde øye med firmaets Blue-saldo, oppdatere firmaets profil og bestille billetter med Blue Credits. Bare tast inn brukernavnet og passordet som firmaet har fått tildelt.

Du må være pålogget for vise transaksjoner.

Tilbake til toppen
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com