By visiting KLM.com you accept the use of cookies. Read more about cookies.

Tilbake til Forbered reisen
CO2ZERO-programmet tilbyr den enkleste, mest effektige og mest kostnadseffektive måten å fly karbonnøytralt på. Les mer om beregningene, investeringene og verifiseringene av dette programmet.

Generelt

 1. 1Disse vilkårene gjelder kompensasjonstjenesten for karbondioksid (=CO2) til KLM Royal Dutch Airlines, heretter kalt CO2ZERO
  1. 1.1Vilkårene for CO2ZERO gjelder i tillegg til de generelle vilkårene for passasjerer og bagasje
  2. 1.2CO2ZERO kan bare velges i kombinasjon med et KLM-reisedokument eller billetter der minst én KLM-flyvning er inkludert
  3. 1.3CO2ZERO kan velges for alle KLM-flyvninger, uansett opprinnelsessted, salgssted eller ombordstigningssted
 2. 2CO2ZERO er en frivilling CO2-kompensasjon som gjør det mulig for passasjerer å kompensere for karbonutslippet i forbindelsen med flyvningen, slik at vedkommendes personlige flyvning blir karbonnøytral
  1. 2.1CO2ZERO er en personlig tjeneste: passasjerer som reiser sammen, kan velge å kompensere på individuell basis

Tilgjengelige flyvninger

 1. 1Betjente flyvninger, dvs. som flys av KLM Royal Dutch Airlines, AIR FRANCE, Delta og Kenya Airways
 2. 2Alle flyvninger som deler kode og har KLM-flyvnummer og som betjenes av JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY

Utslipp

 1. 1Utslippsverdiene til KLM, Air France og Delta er basert på faktiske utslippsverdier i forhold til faktisk brent drivstoff
 2. 2Utslippsverdiene til samarbeidspartnere er basert på generelle verdier som oppgis av flyprodusentene (dvs. Boeing, Airbus)

Beregning

 1. 1Det beregnes CO2-utslipp for alle flyvningene i bestillingen. Per flyvning blir beregningen basert på type fly som brukes, avstanden som flys og den historiske lastfaktoren for den aktuelle flyvningen. Beregningsmetoden og tallene kontrolleres med jevne mellomrom av KPMG

Kompensasjon

 1. 11. CO2ZERO bruker Gold Standard-sertifisert utslippsreduksjon for å bidra til å finansiere utvikling av ren energi i utviklingsland.
 2. 2Gold Standard er en sveitiskbasert organisasjon som støttes av 53 NGO-er i hele verden og setter den høyeste standarden for sertifisert utslippsreduksjon. Denne førsteklasses standarden for CO2-kompensasjon gis til prosjekter som er mest effektive når det gjelder å redusere CO2-utslipp og utvikle rene, fornybare energiSourcer. Du finner mer informasjon om Gold Standard på www.cdmgoldstandard.org   

Forbrukerpris for kompensasjon

 1. 1Passasjerens kostnad for å kompensere via CO2ZERO tilsvarer kjøpsprisen av Gold Standard-utslippskvotene. Alle innsamlede kompensasjonsmidler brukes til å kompensere via sertifisert utslippsreduksjon. KLM Royal Dutch Airlines påtar seg alle administrasjonsutgifter og investering i forbindelse med kompensasjonsplanen
  1. 1.1To ganger i året justeres kompensasjonsprisen basert på innkjøpsprisen av ny, sertifisert utslippsreduksjon

Refusjon

 1. 1Hvis du ikke kan bruke flyvningen, av grunner du ikke selv har kontroll over, kan det hende at du har rett til refusjon av det betalte beløpet.
 2. 2I følgende tilfeller har du rett til full refusjon for CO2ZERO-kompensasjonsutgiftene :
  1. 2.1KLM kansellerer flyvningen
  2. 2.2Du mister videreforbindelse med en interkontinental KLM-flyvning etter en flyvning som er betjent av KLM, AIR FRANCE, Delta eller Kenya Airways
  3. 2.3Hvis noen av disse tilfellene gjelder din situasjon, kan du fylle ut trefusjonsskjemaet
 3. 3Du kan bare be om refusjon via KLM.no

Verifisering

 1. 1Verifisering fra regnskapsførere i KPMG, en av verdens ledende tilbydere av revisjons-, skatte- og avgiftstjenester og rådgivning, sikrer at både utslippsnormer og beregningsmetoder følger internasjonale standardregler og -vilkår for karbonutslipp
Sustainable travel

Frequently asked questions

Tilbake til toppen
 • www.airfrance.com
 • www.skyteam.com