”Vet du att ...”

Vet du att det finns tio synnerligen goda skäl att kompensera dina personliga CO2-utsläpp?

”Vet du att ...”

Genom att kompensera din flygning neutraliserar du din påverkan på klimatförändringarna när du flyger. Läs mer

 

”Vet du att ...”

Alla pengar som samlas in genom CO2ZERO går direkt till projekt för CO2-minskning, eftersom KLM inte utnyttjar några mellanhänder eller tar ut några avgifter från kunderna för omkostnaderna som uppstår på grund av tjänsten. Läs mer

 

”Vet du att ...”

Eftersom Gold Standard-projekten är mer effektiva när det gäller att minska CO2 betalar du mindre för att helt kompensera din flygning.

 

”Vet du att ...”

Ju mer bagage du tar med dig, desto tyngre blir flygplanet och desto mer bränsle behövs, och därmed släpps också mer CO2 ut. Försök att resa lätt.

 

”Vet du att ...”

Vi bidrar alla till klimatförändringarna varje gång vi flyger, kör bil eller tänder en lampa.

 

”Vet du att ...”

Världsnaturfonden rankar KLM som ”bäst i klassen” bland de flygbolag som vidtar åtgärder för att minska CO2-utsläppen.

 

”Vet du att ...”

Det räcker inte med att plantera träd för att stoppa klimatförändringarna, så det är viktigt att investera i ny teknik för att minska CO2-utsläppen.

 

”Vet du att ...”

CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid, som är den näst största växthusgasen efter metangas.

 

”Vet du att ...”

CO2ZERO är den enklaste, effektivaste och billigaste kompensationstjänsten inom flygbranschen.

 

”Vet du att ...”

Du kan kompensera en tur- och returresa mellan Amsterdam och New York för endast 6,33 €. Läs mer