Vad vi kan göra tillsammans

Förutom de CO2-investeringar vi gör, vet vi att passagerarna vill spela en egen, aktiv roll i arbetet med att minska effekterna av CO2-utsläppen. Resultatet är en frivillig tjänst som kallas för CO2ZERO.

CO2ZERO

CO2ZERO är en tjänst där du kompenserar för dina egna CO2-utsläpp genom att investera i projekt för minskning av CO2-utsläpp som är godkända av Världsnaturfonden.

Det är kort sagt det enklaste, effektivaste och billigaste sättet att flyga CO2-neutralt.

KLM håller nere kostnaderna genom att:

  • undvika dyra och onödiga mellanhänder.
  • fokusera på garanterat genomförande av projekt kring förnybar energi, det är inte äganderätten till ett projekt, utan dess resultat, som är av betydelse.
  • välja ut projekt redan under den tidiga utvecklingsfasen då priserna fortfarande är låga.
  • täcka alla omkostnader för CO2ZERO-tjänsten så att 100 % av dina pengar kan gå direkt till utvecklingen av projekten.

 

Kontrollen av utsläppsdata och beräkningen av koldioxidutsläpp utförs av KPMG Sustainability.

 

Hämta deklarationen från KPMG
Hämta beskrivningen av beräkningsmetoden 
Har du gjort en bokning? Kompensera för din flygning nu