Stängningstid för bagageinlämningarna

I tabellen nedan visas stängningstiderna för alla bagageinlämningar. Om ditt flyg utförs av ett partnerbolag kan andra tider gälla. Kontrollera tiderna för bagageinlämning på motsvarande webbplatser. Information om vilket flygbolag som utför flygningen finns på bokningsbekräftelsen.

Stängningstid för bagageinlämningarna

Avgång från

Stängningstid för bagageinlämning före schemalagd avgång*

Europa

40 minuter

Undantag:

 

Amsterdam

60 minuter för avgångar till destinationer utanför Europa

 

 

KaribienochAntillerna

60 minuter

Undantag:

 

Bonaire70 minuter

 

 

Mellanöstern

60 minuter

Asien

60 minuter

Sydamerika

60 minuter

Nordamerika

60 minuter

Undantag:

 

Paramaribo

120 minuter före avgång

 

 

Afrika

60 minuter

Undantag:

 

Accra

90 minuter

Lagos

90 minuter

 

*Efter angiven stängningstid för bagageinlämningen kan inget ytterligare bagage lämnas in.

 

Vi ber dig att ta hänsyn till att det kan vara kö vid bagageinlämningen samt vid pass- och säkerhetskontrollerna. I överensstämmelse med vår transportpolicy kan KLM inte hållas ansvarigt om du inte är vid gaten i tid.

 

Läs vår transportpolicy