KLM Privacybeleid

Versie d.d. 1 april 2014

Inleiding

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) is er, evenals Air France (45 rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk) van overtuigd dat de privacy van haar passagiers en van deelnemers van haar loyaliteitsprogramma (gezamenlijk ‘klanten’), alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

KLM is gevestigd te Amstelveen, Amsterdamseweg 55, postcode 1182 GP, en is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft KLM de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.dutchdpa.nl ), gevestigd te Den Haag. Deze rapporten zijn openbaar en zijn beschikbaar op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . Zoek bij ‘naam’ op ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’ of op ‘%KLM%’.

Ontdek het gemak van KLM op internet, social media en uw mobiele apparaat

KLM is continu bezig haar elektronische diensten uit te breiden en te verbeteren om zo het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website te vergroten. Zo biedt de KLM-website 24 uur per dag toegang tot online boekingen en Flying Blue-services. Alles, van het plannen van reizen tot e-tickets en online inchecken, is eenvoudiger met e-services. Ook kunt u informatie opvragen over mogelijkheden van hotel- en huurautoboekingen en reisverzekeringen van de met ons samenwerkende partners, zoals autoverhuurbedrijven, hotels, creditcardmaatschappijen en onze SkyTeam partners.

Dit alles is nu online, via social media en in de KLM-apps voor mobiele apparaten beschikbaar. Het is belangrijk dat u de privacy policy van de KLM-apps leest voor u deze download en gaat gebruiken. Als u een KLM-app gaat gebruiken is het niveau van het delen van uw gegevens met KLM instelbaar in de app zelf.

Voor alle verwerkingen van uw gegevens door, of uit naam van KLM is dit Privacybeleid van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerkt KLM?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met KLM, legt KLM gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. KLM gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van KLM en haar partners. KLM wisselt voor deze doelen gegevens uit met Air France en partners. Hierbij tracht KLM onder meer rekening te houden met (reis)voorkeuren en interesses. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen KLM bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt KLM enquêtes of schrijft zij wedstrijden en/of prijsvragen uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen. Daar waar KLM zaken en/of verwerkingen van persoonsgegevens heeft uitbesteed zijn minimaal de wettelijk van toepassing zijnde maatregelen, zoals externe bewerkers, contracten en strikte beveiligingsmaatregelen genomen.

Wat indien u geen informatie wilt ontvangen?

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van KLM en haar partners dan kunt u dit schriftelijk en vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs kenbaar maken bij het KLM Privacy Office (het adres vindt u onder aan deze pagina). Zie het volgende hoofdstuk voor het aan- en afmelden voor de KLM e-mailnieuwsbrief.

E-mailnieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor KLM belangrijk, mede door de snelheid en het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de KLM-website. Wanneer u zich abonneert op bijvoorbeeld de elektronische nieuwsbrief dan geeft u aan KLM en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes.

Wilt u geen informatie via e-mail meer ontvangen? Om u af te melden klikt u op de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief of gaat u naar KLM.com

Wilt u geen aanbiedingen van Flying Blue en haar partners meer ontvangen? Log in met uw KLM- of Flying Blue-account om uw voorkeuren te beheren.

  Nieuw KLM-ticket

KLM heeft onlangs een nieuw, persoonlijker ticket geïntroduceerd. Heeft u twijfels over de echtheid van het ticket dat u heeft ontvangen? Vergelijk het met een voorbeeld van ons nieuwe ticket.

Valse KLM-e-mails

Heeft u een e-mail ontvangen over een vlucht die u niet heeft geboekt? Dit kan een poging zijn persoonlijke informatie van u te achterhalen ('phishing') of uw computer te infecteren. Valse e-mails zien er bijna hetzelfde uit als echte e-mails van KLM.

Deze e-mails zijn te herkennen aan:

  • Het ontbreken van een persoonlijke aanhef;
  • Het dringende verzoek onmiddellijk te reageren;
  • Slecht taalgebruik en spelfouten;
  • Links naar onbekende internetadressen;
KLM stuurt u slechts 3 soorten berichten:
  • Commerciële berichten: in deze e-mails wordt u op de hoogte gebracht van acties, speciale aanbiedingen en nieuwe bestemmingen en diensten van KLM. U ontvangt deze berichten alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld. U wordt nooit gevraagd persoonlijke gegevens door te geven als reactie op deze e-mails. U wordt omgeleid naar de KLM-website om eventuele handelingen af te ronden. Breng ons op de hoogte van uw reisvoorkeuren, zodat wij u relevante e-mails kunnen blijven sturen.
  • Informatie over uw reis: als u een reis heeft geboekt, dan ontvangt u mogelijk een e-mail waarin u wordt gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken die de plaatselijke autoriteiten in het land van bestemming nodig hebben. Wij sturen u ook een e-mail om u eraan te herinneren dat u nog moet inchecken. Deze e-mail bevat altijd informatie die u zult herkennen (zoals uw boekingscode of Flying Blue-nummer). U wordt omgeleid naar de KLM-website om eventuele handelingen af te ronden.
  • KLM-berichten waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een KLM-enquête, bijvoorbeeld de Quality Observer. Deze berichten bevatten altijd een link naar de enquête. Lees verder over de KLM-enquêtes

Voorbeelden van valse e-mails 

Helaas worden er momenteel veel valse mails verzonden die de indruk wekken door KLM verstuurd te zijn. Dit is niet het geval. Bijvoorbeeld:

  • Mails die worden verstuurd door nordicgenerics@gmail.com zijn niet afkomstig van KLM en bevatten een prijsvraag die niet door KLM is uitgeschreven.
  • Mails die worden verstuurd door productator@gmail.com zijn niet afkomstig van KLM en bevatten een prijsvraag die niet door KLM is uitgeschreven.
  • Mails die worden verstuurd door info@beste-dagdeals.com zijn niet afkomstig van KLM en bevatten een prijsvraag die niet door KLM is uitgeschreven. De links in de email verwijzen naar http://klm.win-waardebon-nl.com/ – een pagina die niet van KLM is.

Misleidende campagnes

Op socialmediakanalen wordt u mogelijk ook geconfronteerd met misleidende campagnes, waarbij gratis of goedkope tickets worden aangeboden. Dit betreft ook “Deel en Win"-campagnes. Wij adviseren u niet deel te nemen aan campagnes die niet via de officiële socialmedia-accounts van KLM zijn gepubliceerd. In geval van twijfel, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via facebook.com/klm or twitter.com/klm.

Hoe moet u omgaan met valse e-mails van KLM?
Wij raden u aan om deze e-mail niet te beantwoorden, niet op eventuele links in het bericht te klikken of eventuele bijlagen te openen, en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Laat het ons weten!
Stuur de originele e-mail als bijlage naar ons toe via:  email.abuse.qam@klm.com . Houd er rekening mee dat er geen correspondentie mogelijk is over de e-mails die naar dit adres worden verzonden.

Klikgedrag op KLM.com

Op de website van KLM worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gezochte pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeftes van de bezoekers. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan KLM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

KLM-internetsite en cookies/applets

KLM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. KLM maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies als van speciale cookies/applets. 
Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de KLM-site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies/applets kan onze website u herkennen telkens wanneer u op de KLM-site langskomt. Met behulp hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de KLM-website bezoeken. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid. Wilt u de cookies van uw computer verwijderen? Lees meer over het verwijderen van cookies.

Welke beveiligingsmaatregelen treft KLM?

KLM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van KLM (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is KLM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Fraudepreventie

Om mogelijke fraude bij de aanschaf van tickets te voorkomen zal KLM bij alle betalingstransacties de juistheid van de door u verstrekte gegevens controleren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een internationaal fraudedetectiesysteem. Dit zal alleen worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van betalings- en identiteitsfraude bij de aanschaf van luchtvaart gerelateerde diensten.

Doorklikken naar andere sites

Op pagina’s van de KLM-website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. KLM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-KLM-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van KLM.

Zwarte lijst m.b.t. agressie

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens haar vluchten en de afhandeling daarvan hanteert KLM een zwarte lijst. Hierop staan de namen van passagiers die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een (on)bepaalde periode niet, of slechts onder door KLM te bepalen voorwaarden vervoerd zullen worden door KLM. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn door KLM persoonlijk – en waar mogelijk ook schriftelijk – geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens schriftelijk richten aan het KLM Privacy Office.

Zwarte lijst m.b.t. de route naar en van de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname

Passagiers op deze routes bij wie drugs worden aangetroffen op Schiphol worden door de Koninklijke Marechaussee op een zwarte lijst van de Staat der Nederlanden gezet. Deze lijst wordt ook aan KLM doorgegeven. En op basis van deze lijst zal KLM in beginsel met deze personen voor een periode van drie jaar geen vervoersovereenkomst meer sluiten.
Belanghebbenden kunnen verzoeken om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens schriftelijk richten aan de Koninklijke Marechaussee, Postbus 90615, 2509 LP Den Haag. Indien u woonachtig bent op Aruba, de Nederlandse Antillen, in Suriname of in Venezuela dient u samen met uw schriftelijke verzoek een kopie van uw paspoort mee te zenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

In toenemende mate worden wereldwijd door diverse landen, met name de Verenigde Staten en Canada, extra maatregelen getroffen om de grenscontroles te verscherpen. Deze landen verzoeken KLM en alle andere luchtvaartmaatschappijen die van, naar en via de betreffende landen vliegen om meer inzicht te geven in de passagiersgegevens teneinde mogelijk terrorisme te kunnen voorkomen en bestrijden.
Eventuele sancties bij gebrek aan medewerking van de luchtvaartmaatschappijen zijn niet gering: zware boetes worden in het vooruitzicht gesteld en in het ergste geval de intrekking van de landingsrechten. Bovendien wordt hiermee niet voorkomen dat de gevraagde gegevens niet zullen worden verstrekt; immers deze zullen dan ter plekke aan de passagiers individueel worden gevraagd, met als gevolg extra lange rijen en wachttijden bij de Douane- en Immigratiediensten.
Graag wil KLM benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel (Douane en Veiligheids- en Immigratie-personeel).

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door KLM? Dan kunt u met ons contact opnemen via het KLM Privacy Protection-formulier (alleen in het Engels). Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door KLM, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Privacy Office – AMSPI
Postbus 7700
1117 ZL Luchthaven Schiphol
Nederland

Wijzigingen

KLM behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van de KLM Privacy Policy.

Deze versie is opgesteld op 1 april 2014.