Door KLM.com te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

AirCares donaties

Bij KLM staat dienstverlening voorop en het comfort en welzijn van onze passagiers gaan voor alles. Als internationale onderneming zijn we ons zeer bewust van onze sociale verantwoordelijkheid. Het is voor ons simpelweg onmogelijk zo veel verschillende bestemmingen aan te doen zonder betrokken te raken bij de omstandigheden van de lokale bevolking.

AirCares website

Dankzij onze uitgebreide communicatie-infrastructuur zijn we in de ideale positie om ons in te spannen voor de minderbedeelden in onze samenleving. Wij doen dit met AirCares.

Hoe werkt het? Heel eenvoudig: u kunt als Flying Blue-deelnemer Award Miles schenken aan AirCares, die vervolgens door KLM verzilverd worden en integraal aan onderstaande goede doelen worden geschonken. Zo wordt op doeltreffende wijze hulp geboden aan speciaal geselecteerde hulporganisaties, die er op hun beurt alles aan doen om de positie van minderbedeelde kinderen in onze samenleving te verbeteren

U kunt ook een bezoek brengen aan onze Aircares website

GET IT DONE

get it done

GET IT DONE is een wereldwijde community die gebruikmaakt van social media om over de hele wereld kleinschalige ontwikkelingsprojecten op te zetten, te promoten en te steunen. De organisatie fungeert als wereldwijde schakel tussen kleinschalige hulpprojecten en individuen, zodat een persoonlijke band ontstaat tussen supporters en projecteigenaren.

Kleine lokale organisaties en individuen kunnen een project indienen bij het platform, uiteenlopend van een programma voor schoon drinkwater tot een project voor de bouw van een nieuwe school.

GET IT DONE en KLM willen beiden graag pragmatische en oprechte mensen met elkaar in contact te brengen en samen het verschil maken.

Sinds januari 2012 is GET IT DONE een officieel KLM AirCares-project. KLM steunt GET IT DONE onder andere door haar enorme social community te mobiliseren.

Kijk voor meer informatie op www.getitdone.org

Donaties vanaf 3.000 Miles

Doneer nu Flying Blue Miles

Luchtvaart Zonder Grenzen

LZG

Luchtvaart Zonder Grenzen is een stichting die zich ten doel stelt om hun uitgebreide kennis, contacten en faciliteiten in de luchtvaart in te zetten voor humanitaire doelen. Werknemers van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en anderen die zich bij de luchtvaart betrokken voelen zorgen voor en bemiddelen bij vliegdiensten, vrachtvervoer en kinderbegeleiding.  De organisatie wordt op professionele wijze geleid door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Voor meer informatie: www.luchtvaartzondergrenzen.nl

Donaties vanaf 3.000 Miles

Doneer nu Flying Blue Miles

Wings of Support

Wings of support

Wings of Support is een particulier initiatief dat in het leven is geroepen door KLM- en Martinair-medewerkers. In de landen waar KLM en Martinair op vliegen, steunt de organisatie kinderen die dringend behoefte hebben aan goede huisvesting en onderwijs. Het doel van de Wings of Support organisatie, die bestaat uit 80 vrijwilligers, is om de leefomstandigheden van deze kinderen duurzaam binnen hun eigen omgeving te verbeteren. Sinds de oprichting in 1998 heeft Wings of Support wereldwijd al meer dan 300 projecten gesteund.

Donaties vanaf 3.000 Miles

Doneer nu Flying Blue Miles

Doctor2Doctor

Doctor2Doctor

Op veel plaatsen in de wereld is goede medische zorg niet vanzelfsprekend. In Kenia zijn zo’n 12 miljoen mensen afhankelijk van slechts één opleidingsziekenhuis waar een groot gebrek aan geld, medisch personeel en apparatuur is. Daarom bestaat Doctor2Doctor, een initiatief van het VU medisch centrum in Amsterdam. Artsen, verpleegkundigen en technici van het VUmc reizen regelmatig af naar Kenia waar ze operaties uitvoeren, hun collega’s trainen en uitleggen hoe ingevlogen medische apparatuur werkt. Daarnaast nodigt het VUmc Keniase artsen uit naar Nederland om kennis en inzichten op te doen, die daarna weer wordt doorgegeven aan collega's in Kenia. Kenya Airways en KLM Health Services zijn nauw betrokken bij Doctor2Doctor: zo worden bijvoorbeeld tien nierdialysemachines en een groot team van het VUmc kosteloos overgevlogen.

Voor meer informatie: www.vumc.nl

Donaties vanaf 3.000 Miles

Doneer nu Flying Blue Miles

Close the Gap

Close the Gap

'Close the Gap' is een in 2003 opgerichte Belgische non-profitorganisatie met als doel de digitale kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden te verkleinen. De organisatie doet dit door gebruikte computers van grote bedrijven in te zamelen en ze geschikt te maken voor hergebruik in ontwikkelingslanden overal ter wereld. Met behulp van deze computers kunnen mensen in armere landen toegang krijgen tot alle informatie op het internet en hebben ze de mogelijkheid om via internet te communiceren. De computers worden voornamelijk gebruikt voor onderwijsdoeleinden. KLM is een van de bedrijven die computers schenkt aan 'Close the Gap'. Maar computers alleen zijn niet genoeg. Er moet veel gedaan worden om al deze apparatuur gebruiksklaar te maken en vervolgens naar de eindbestemming te vervoeren. En dat is waar u bij kunt helpen.

Voor meer informatie: www.close-the-gap.org

Donaties vanaf 3.000 Miles

Doneer nu Flying Blue Miles
Terug naar boven
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com