KLM Web sitesi Kullanım Koşulları

Lütfen bu web sitesini kullanmadan önce KLM web sitesinin Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanmanız, bu şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterir.

Giriş

İşbu web sitesi ve/veya telefon uygulaması (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır), şirket merkezi Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Hollanda adresinde bulunan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines olarak da bilinir)’ye aittir. İşbu KLM web sitesinin kullanım şartlarında (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır) “KLM”, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. anlamına gelirken “Kullanıcı” ise bu Web sitesinin kullanıcısı anlamına gelir. Lütfen bu Web Sitesini kullanmadan önce Şartları dikkatle okuyunuz. Bu Web Sitesini kullanmanız, işbu Şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterir.

Sicil No 33014286 
Vergi Numarası NL004983269B01

Rezervasyonların Kullanımı

KLM ile işbu Şartların uygulandığı anlaşmayı (“işbu Anlaşma”) yapmak ve işbu Şartlara uygun olarak bu Web Sitesini kullanmak için gereken hukuki ehliyet. Kullanıcı, işbu Web Sitesinin her türlü kullanımıyla ilgili mali sorumluluğu kabul eder (Kullanıcıyla birlikte yaşayan reşit olmayan kimseler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı hesabının başkaları tarafından kullanılması). Kullanıcı, işbu Anlaşmaya ilişkin Kullanıcı haklarını tahsis etmemeyi, devretmemeyi veya bu haklarla ilgili alt lisans vermemeyi kabul eder. Kullanıcı, ailesinin diğer bireylerinin Kullanıcının adı veya hesabıyla işbu Web Sitesini kullanmasına, bu kişilerin girdiği tüm borçları ödemeyi ve diğer tüm yönlerden kullanımlarından sorumlu olmayı kabul etmesi koşuluyla izin verebilir. Kullanıcı, işbu Web Sitesinin Kullanıcının adı veya hesabıyla reşit olmayan kimseler tarafından yalnızca Kullanıcının nezaretinde kullanılacağını kabul eder.

İşbu Web Sitesinin rezervasyonla ilgili özellikleri, yalnızca, Kullanıcının seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin mevcudiyetini görmesini ve meşru rezervasyonlar ya da diğer ticari işlemler yapmasını sağlamak amaçlı olup başka hiçbir amaç için sunulmamaktadır. Sınırlama olmaksızın, Kullanıcı, spekülatif, yanlış veya hileli rezervasyon veya talep gerçekleşebileceği düşüncesiyle rezervasyon yapmayacaktır. Kullanıcı, KLM’nin önceden yazılı izni olmaksızın, robot, veri toplayıcı (spider), arama motoru veya diğer herhangi bir otomatik mekanizma kullanarak bu Web Sitesinin içeriğini çoğaltmayacak, kullanmayacak, engellemeyecek, üzerine yazmayacak, kopyalamayacak, dağıtmayacak veya izlemeyecektir. Kullanıcı, Web Sitesi altyapısı üzerine aşırı veya orantısız bir yük bindirecek veya bindirebilecek hiçbir eylemde bulunmayacaktır. Kullanıcı, işbu Web Sitesinin seyahat hizmetlerinin, rezervasyonlarının ve olanaklarının, yalnızca, Kullanıcı veya Kullanıcının yasal olarak adına hareket etme hakkı olduğu başka bir kişi için meşru rezervasyonlar veya satın alımlar yapmak amacıyla kullanılacağını kabul eder. Kullanıcı, ilgili şartlara veya koşullara uymayı kabul eder. Kullanıcı, KLM’ye ait olan gelir vergisi dışında, işbu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm ücretler, fiyatlar, harçlar, vergiler ve matrahlardan bütünüyle sorumlu olacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Web Sitesi, KLM’ye ait olup KLM ve/veya tedarikçileri tarafından işletilir. İşbu Web Sitesinde yer alan materyallere ve o materyallerde bulunan tüm KLM ticari markalarına ilişkin fikrî mülkiyet hakları (telif hakları dahil), KLM’ye ve/veya KLM’ye lisans verenlere ve/veya KLM’nin tedarikçilerine aittir.
İşbu Web Sitesinden elde edilmiş hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, KLM’nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, ifa edilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, karşıya yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, satılamaz veya dağıtılamaz. Bu kuralın bir istisnası olarak, Kullanıcı, yalnızca ticari olmayan kendi kişisel kullanımı için tek bir bilgisayara materyallerin bir kopyasını, bu materyallere ilişkin telif hakları ve diğer mülkiyet bildirimlerine sadık kalmak koşuluyla yükleyebilir.

Sorumluluğun Reddi

İşbu Web Sitesinde yayımlanan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. KLM ve/veya tedarikçileri, işbu Web Sitesindeki bilgilerin, yazılımların, ürünlerin ve hizmetlerin herhangi bir amacı uygun olduğuyla ilgili hiçbir beyanda bulunmaz. Bu bilgi, yazılım, ürün ve hizmetlerin tümü, hiçbir taahhüde konu olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. KLM ve/veya tedarikçileri, işbu belge ile, her türlü zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme dahil olmak üzere bu bilgi, yazılım, ürün ve hizmetlerle ilgili tüm garanti ve koşulları reddeder. KLM ve/veya tedarikçileri, hiçbir durumda, işbu Web Sitesinin kullanımından doğan veya onunla ilgili ya da işbu Web Sitesini kullanamama veya kullanımında yaşanan gecikme; işbu Web Sitesinden elde edilmiş bilgi, yazılım, ürün ve hizmetle ilgili ya da sözleşme, haksız fiil veya kusursuz sorumluluk temelinde veya herhangi başka bir şekilde işbu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan direkt, cezaî, arızî, özel veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Yukarıdaki hususlar, KLM ve/veya tedarikçilerinin kasıtlı suistimali veya ağır ihmali durumunda ve/veya hasarın ölüm veya yaralanmadan kaynaklanması durumunda geçerli değildir.

Döviz kurları

KLM İnternet sitesinde yer alan fiyatlar her bir ülke için belirlenmiş olan tek bir para biriminde gösterilir. Ancak, farklı para biriminde ödeme yapmak da mümkündür. Bu işlem Çoklu Para Birimi Fiyatlandırması olarak adlandırılır (Multi Currency Pricing). Orijinal para birimini ödeme yapılmak istenilen para birimine, sabit bir ek ücret ekleyerek, dönüştürmek için ilgili ortalama kur kullanılır. Bu ek ücret piyasa koşullarına bağlıdır ve KLM bu ücreti (uygulanan ortalama kur dahil) kredi kartı veya banka kartını veren banka gibi kurumların uygulayacağı orandan daha düşük tutmak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak, bu kurlardaki herhangi bir farklılıktan KLM yükümlü tutulamaz.

Ödeme yapılan para birimi, kredi kartı veya banka kartınızdan çekilen para biriminden farklı ise, ilgili kartın bankası kuru dönüştürecektir. Bu dönüştürme işleminden KLM yükümlü tutulamaz.

KLM İnternet sitesinde yer alan para biriminden farklı bir para biriminde ödeme yapmayı seçtiyseniz, kartınızı veren kurum yine de bir ücret alabilir. Bu ülkeye ve bankaya göre değişiklik gösterir. Bu ücretler ‘denizaşırı bedeller’ veya ‘sınır ötesi bedeller’ olarak adlandırılır ve döviz kurları ile alakalı değildir. Bu ücretler ayrıca döviz dönüştürme işleminden sorumlu, kartı veren kurumlar tarafından da alınabilir. Bu, kartı veren kurum ve kart sahibi arasındaki bir anlaşmadır. Sonuç olarak, KLM bu tür ücretlerden yükümlü tutulamaz.

Üçüncü Taraf web sitelerinin bağlantıları

İşbu Web Sitesi, üçüncü taraflarca sağlanan başka İnternet sitelerine veya bu sitelerin bir bölümüne bağlantı veya referans içerebilir. KLM, bu gibi üçüncü taraf sitelerindeki hiçbir bilgiyi, ürünü veya hizmeti hiçbir şekilde işletmemekte veya kontrol etmemektedir. Üçüncü taraf bağlantıları ve referansları, yalnızca kullanıcılara kolaylık olması bakımından sunulmuş olup hiçbir şekilde KLM ve/veya tedarikçilerinin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcı, üçüncü taraf bağlantılarının ve referanslarının kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu üzerine alır.

İşbu Web Sitesine bağlantı vermek isteyen üçüncü taraflar, bunu hangi amaçla yapmak istediklerini KLM’ye bildirmelidirler. KLM, işbu Web Sitesine bağlantı verilmesine izin vermeme hakkını saklı tutar. KLM’nin bu gibi bağlantılara izin vermesi durumunda KLM, karşılık olarak söz konusu üçüncü tarafın web sitesine bağlantı vermek gibi bir yükümlülük altına girmez.

Tazminat

İşbu Web Sitesini kullanmanın bir şartı olarak, Kullanıcı, işbu Web Sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanan davalar nedeniyle ortaya çıkan her türlü yükümlülük, masraf (avukat ücretleri dahil) ve zarara karşı KLM ve tedarikçilerini tazmin etmeyi kabul eder.

İşbu Şartların Değiştirilmesi

KLM, işbu Şartları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, işbu Web Sitesine konularak devamlı bir biçimde Kullanıcının tasarrufuna sunulan işbu Şartları düzenli olarak gözden geçirmekten sorumludur. Bu gibi değişiklikler yapıldıktan sonra işbu Web Sitesinin kullanılmaya devam edilmesi, Kullanıcının bu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

Genel

KLM, Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Web Sitesinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. KLM, istediği herhangi bir anda herhangi bir kişinin işbu Web Sitesine erişimine, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, izin vermeme hakkını saklı tutar.

İşbu Şartlar yalnızca işbu Web Sitesinin kullanımına ilişkin olup, havayolu taşıması, ödül çekilişleri veya diğer herhangi bir promosyon ve diğer hizmetler için farklı şart ve koşullar geçerlidir.
İşbu Anlaşma, Hollanda’nın Amstelveen kentinde yapılmış sayılacak olup, işbu Anlaşmaya taraf olanların hak ve sorumlulukları Hollanda yasalarına göre belirlenecek ve kanunların ihtilafı ilkesine bakılmaksızın yorumlanacaktır. Taraflar, taraflar arasında işbu Anlaşmadan doğan veya onunla ilgili ortaya çıkmış her türlü dava veya ihtilafın sonuca bağlanması için, münhasır yargı yetkisinin Hollanda Amsterdam mahkemelerinde olduğunu kabul eder.
Kullanıcı, işbu Anlaşma veya işbu Web Sitesinin kullanımı sonucunda Kullanıcı ve KLM arasında hiçbir iş ortaklığı, ortaklık, istihdam veya acentalık ilişkisi doğmadığını veya olmadığını kabul eder. Kullanıcı, kendisini KLM’nin temsilcisi, acentası veya çalışanı olarak göstermeyeceğini ve KLM’nin Kullanıcının hiçbir temsil, fiil veya kusurundan ötürü sorumlu olmayacağını kabul eder. İşbu Web Sitesinin her yerinde “partner(ler)” ve “ortaklık(lar)” terimleri, bireysel pazarlama veya işbirliği sözleşmelerine atfen kullanılmakta olup, belirli yasal veya vergisel sonuçlar doğuran hiçbir ilişkiye atfen kullanılmamaktadır. Bu nedenle KLM, bu partner organizasyonların davranışlarıyla ilgili olarak sorumluluk kabul edemez.

KLM’nin işbu Anlaşmayı ifası, mevcut kanunlar ve yasal süreçlere tabi olup, işbu Anlaşmadaki hiçbir şey, Kullanıcının işbu Web Sitesini kullanımı veya bu kullanımla ilgili olarak KLM’ye verilen veya KLM’nin topladığı bilgilerle ilgili olarak kanun koyucunun talepleri veya şartlarına KLM’nin uyma hakkını geçersiz kılmaz.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir bölümünün, yukarıda belirtilen garanti retleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili kanuna göre geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, asıl hükmün amacına en yakın olan geçerli ve uygulanabilir bir hüküm, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmün yerini almış sayılır ve işbu Anlaşmanın geri kalanı geçerli olmaya devam eder.

İşbu Anlaşma, işbu Web Sitesinin kullanımına ilişkin olarak Kullanıcı ve KLM arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. İşbu Anlaşmanın basılı hali ve elektronik biçimde yapılmış herhangi bir tebligatın basılı hali, işbu Anlaşmayla ilgili veya onun temelinde yapılan adli veya idari kovuşturmalarda aynı şekilde geçerli olacak olup, aslen basılı halde oluşturulan ve muhafaza edilen diğer ticari evraklar ve kayıtlarla aynı şartlara tabi olacaktır.

Versiyon: Eylül, 2010