Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Sinds de oprichting van KLM in 1919 is de luchthaven Schiphol de thuishaven geweest. In de loop van die ruim 90 jaar van haar bestaan is KLM, ondanks haar kleine thuismarkt, uitgegroeid tot een luchtvaartmaatschappij van wereldformaat. Zo is ook Schiphol gegroeid tot het internationale knooppunt van luchtverbindingen waar 70% van alle KLM passagiers overstappen naar hun eindbestemming.

Ook nadat KLM in 2004 is samengegaan met Air France, is het internationale marktaandeel van KLM gegroeid, zeker ook vanwege de hoge kwaliteit van de luchthaven Schiphol. Ondanks enkele crisisjaren 2008 en 2009, waarin de groei van de wereldluchtvaart werd getemperd, komt er in de wereld steeds meer vraag naar vervoer door de lucht.

KLM wil daarin graag haar rol blijven spelen en samen met Air France en haar Skyteam-partners een ‘global’ speler blijven. Dat er behoefte is aan meer aanbod bewijst het recentelijk gegroeide luchtvervoer naar China, Taiwan en Hongkong. Air France KLM is daar de grootste aanbieder van luchtvervoer vanuit Europa. Het is noodzakelijk dat er ruimte is voor deze groei op KLM’s thuishaven Schiphol, want ook in de luchtvaartsector betekent stilstand onherroepelijk verlies van marktaandeel. De concurrentie is enorm.

 

 

Motor voor de economie

Als de luchtvaart groeit, groeit de mainport Schiphol mee. Schiphol functioneert als een geheel van elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. Hierdoor wordt de luchthaven samen met de regio een internationaal knooppunt van stromen van mensen, goederen, geld, informatie en cultuur. Daarmee zijn de activiteiten op Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Het maakt bovendien de regio Amsterdam als vestigingslocatie voor bedrijven des te aantrekkelijker: Amsterdam staat in de top 10 van Europese steden.

 

 

Verantwoorde groei

KLM beseft dat omwonenden van een luchthaven niet alleen de lusten zoals werkgelegenheid en economische bedrijvigheid ervaren maar ook de lasten zoals bijvoorbeeld geluidhinder. Als luchtvaartbedrijf maakt KLM met haar activiteiten en personeel deel uit van de omgeving en KLM wil een goede buur zijn. Zij spant zich in, ook in sectorverband, voor een verantwoorde, selectieve en kwalitatieve groei van het aantal vliegtuigbewegingen op de mainport Schiphol.

 

 

Tafel van Alders

De Tafel van Alders is een overlegtafel onder voorzitterschap van de voormalige Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht. Het doel is om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving tot 2020.

Zie ook www.alderstafel.nl/schiphol/


Als deelnemer aan de Tafel van Alders heeft de KLM zich samen met de Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (de sector), de Rijksoverheid en bestuurders van provincies en gemeenten en bewonersvertegenwoordigers verenigt in de CROS (zie ook www.crosnet.nl), de BRS Bestuurlijke Regie Schiphol en de VGP Vereniging Gezamenlijke Platforms eind 2008 een akkoord bereikt. Het akkoord behelst dat de mainport Schiphol tot en met 2020 selectief mag groeien naar 510.000 vliegtuigbewegingen waarvan maximaal 32.000 in de nacht en vroege ochtend (23.00 tot 07.00 uur). Die groei moet plaats vinden op een dusdanige manier dat er per saldo minder geluidoverlast voor omwonenden wordt gegenereerd.

 

 

Experiment nieuw geluidstelsel vanaf 2010

In de twee jaar na 2008 is aan dezelfde Tafel van Alders dit akkoord uitgewerkt met als resultaat dat op 1 november 2010 een tweejarig experiment met een nieuw normen en handhavingstelsel, ook wel geluidstelsel genoemd, van start is gegaan. Gebleken was dat het oude stelsel niet voldeed.

Bij het nieuwe stelsel zullen starts en landingen van vliegtuigen dusdanig over de vijf banen worden verdeeld dat bij meer vliegbewegingen geluidhinder toch wordt verminderd.

Gedurende de twee jaar dat met het nieuwe geluidstelsel wordt geëxperimenteerd zal een gelijkwaardige bescherming voor de omwonenden als het bestaande stelsel gelden. Dit wordt in de praktijk getoetst. Iedere drie maanden zal de voortgang van het nieuwe stelsel worden gemonitord en na twee jaar volgt een complete evaluatie van het stelsel.

Dan zal worden besloten over al dan niet invoeren. Bij dit proces hebben alle deelnemers aan de Tafel van Alders wederom inspraak.

 

 

Geluidhinderbeperkende maatregelen

De concrete bijdrage van KLM aan de inspanningen die tot geluidhinderbeperking moeten leiden, liggen vooral in de operationele sfeer. Technische vondsten waarmee vliegtuigen of -motoren en/of –remmen een grote rol spelen. Ook kunnen start- of landingsroutes die boven bewoond gebied lopen onderwerp zijn van aanpassing zodat er voor de omgeving per saldo minder geluidhinder is. Ook investeerde KLM de afgelopen decennia miljarden in een stillere en schonere vloot en neemt en ontwikkelt al jaren operationele maatregelen om geluidhinder voor omwonenden te beperken.

(zie Factsheet Operationele Maatregelen – geluidhinderbeperking hieronder)

 

 

Hubsystemen en netwerk

Schiphol is de ‘hub’ van KLM. Een hub is een luchthaven die het vooral moet hebben van transferverkeer, 70% van alle KLM passagiers stappen op Schiphol over naar hun eindbestemming. Ook transfervracht is voor KLM van groot belang.

De hub Schiphol vormt het hart van het KLM netwerk. Een complex patroon van aankomende en vertrekkende vliegtuigen, dat begint ‘s ochtends vroeg met de aankomst van een groot aantal intercontinentale vluchten. Passagiers kunnen overstappen op aansluitende Europese of andere intercontinentale vluchten, dat gaat de hele dag zo door tot de laatste intercontinentale vluchten rond elf uur ‘s-avonds naar hun bestemming gaan.

(zie Factsheet Netwerk hieronder)

 

 

Duurzaam vliegen

Omdat niet alleen de regio maar de hele wereld haar werkterrein is, is de betrokkenheid van KLM hierbij groot. In duurzaamheidbeleid loopt KLM voorop, bewijs daarvan is onder meer dat KLM samen met Air France al jaren de nummer 1 positie bezet op de Dow Jones Sustainability Index voor de categorie airlines. KLM blijft zich inzetten voor verduurzaming van de luchtvaart en onderneemt op alle fronten actie om bijvoorbeeld de milieubelasting te beperken, zowel in de lucht als op de grond. Hiervoor heeft KLM een Klimaat Actieplan opgezet en zich ten doel gesteld de CO2-uitstoot te verminderen met 20 procent in 2020 ten opzichte van 2009.

Voorbeelden van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid vindt u op het KLM Takes Care platform, tevens biedt het platform de mogelijkheid ideeën te delen en opmerkingen te plaatsen.

Meer op klmtakescare.com

 
Publicatie datum : 9 Juni 2015