Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Klimaatverandering is een onderwerp dat iedereen aangaat. De bijdrage van de luchtvaartindustrie aan de wereldwijde CO2 uitstoot, veroorzaakt door mensen, is 2-3%.

Het is KLM’s overtuiging dat het belangrijk en ook heel goed mogelijk is om luchtvaart duurzamer te maken. Daarom neemt zij een voortrekkersrol in de industrie als het gaat om het terugdringen van klimaatverandering.

Sinds 2008 werkt KLM met een Klimaat-Actie-plan om op een gerichte manier de impact van haar bedrijfsvoering op het klimaat terug te dringen. Het doel is de CO2-uitstoot per passagier te verlagen, tot 20% in 2020 (t.o.v. 2011).

Om dit doel te bereiken ligt de focus op vlootvernieuwing, een efficiënte vluchtuitvoering en CO2-compensatie door de inkoop van carbon credits. Voor de middellange termijn zet KLM in op het gebruikt van duurzame biobrandstof.

Op de lange termijn zullen veranderingen in de techniek voor een doorbraak moeten zorgen in het schoner vliegen. Mogelijkheden als zonne-energie of elektrisch vliegen zijn nu nog niet haalbaar. KLM stimuleert en ondersteunt dan ook wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe technologieën. Zo steunt KLM de TU Delft in de ontwikkeling van de CleanEra: een vliegtuig dat 50 procent zuiniger en minder luidruchtig is en rond 2025 zou kunnen vliegen.

 
Publicatie datum : 28 November 2017