Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Als groot bedrijf staat KLM midden in de samenleving. Op onze thuisbasis in Nederland én op onze bestemmingen willen we de band die we met de maatschappij hebben verder versterken. We willen niet alleen economische waarde toevoegen, maar ook een wezenlijke sociaal maatschappelijke bijdrage leveren.

Wij doen dat door humanitaire hulp te bieden als dat nodig is maar ook structureel via ons charitatieve programma AirCares. Ook doen veel KLM’ers vrijwilligerswerk, zowel in Nederland als daar buiten. In de samenwerking met bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland en WNF willen we een positieve bijdrage leveren aan duurzame natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Een goede dialoog met haar omgeving is volgens KLM een van de belangrijkste factoren bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Rondom Schiphol zijn we voortdurend in gesprek over zaken als geluidreductie. Ook met andere stakeholders praten we over ons beleid en activiteiten.

Daarnaast krijgen onderwijs en wetenschap volop de aandacht. Daarbij hebben wij ook nadrukkelijk oog voor mensen in een achterstandspositie.

Meer op www.klmtakescare.com

 
Publicatie datum : 9 Juni 2015