Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

KLM is zich bewust van de impact van de bedrijfsvoering op de samenleving. We integreren duurzaamheid steeds meer in onze bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen we gerichte stappen zetten in het verkleinen van de milieuvoetafdruk. Door innovatie en verantwoorde keuzes neemt KLM haar verantwoordelijkheid en levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Sinds 2008 werkt KLM met een Klimaat-Actie Plan waarin niet alleen wordt gekeken naar de impact in de lucht maar ook op de grond.

Het verder elektrificeren van het grondvervoer op Schiphol is een van de aandachtspunten. Zo zijn er passagierstrappen op zonne-energie en worden de ‘Lower deck loaders’ vervangen door een elektrische variant. De ‘lower deck loaders’ vormen de laatste schakel in het aan boord brengen van vracht. Zij tillen pallets met een schaarmechaniek omhoog naar de deur van een vliegtuig en rollen de lading naar binnen. Bijna al het andere grondvervoer maakt gebruik van ‘rode diesel', die zwavelarm is en aangelengd met biodiesel.

 

Afval en water

Verantwoord omgaan met water en afval is onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Naast het voorkomen van afval sturen we ook op hergebruik van materialen. 80% van KLM’s afval is afkomstig van boord, de rest is het resultaat van vliegtuigonderhoud, vrachtvervoer en kantooractiviteiten.

Om materialen bedrijfsbreed te kunnen scheiden en te recyclen wordt het afval van 14 verschillende afvalstromen verzameld. Hieronder valt onder andere papier, metaal, glas, plastic, hout, kleding, elektrische apparaten etc.

Het resterende afval wordt volledig hergebruikt. De Nederlandse overheid heeft een actief afvalbeleid waardoor 100% van al het restafval wordt verbrand en zo weer energie levert. Het komt dus niet op een vuilstortplaats terecht (landfill).

KLM stelt zich ten doel om in 2025 het restafval met 50% te verminderen (t.o.v 2011) door in totaal minder afval te produceren en het deel dat gerecycled kan worden te verhogen.

 

Minder geluid

Vliegen maakt geluid. KLM begrijpt dat omwonenden van de luchthaven daar hinder van kunnen ondervinden. Rond Schiphol worden in samenspraak met omwonenden vooruitstrevende maatregelen uitgevoerd om geluidhinder te beperken. Daarnaast draagt KLM financieel bij aan geluidsisolatieprojecten.

 

Milieuvriendelijk onderhoud

Het onderhoud van motoren is een belangrijke tak binnen KLM. Schone vliegtuigen zorgen voor minder CO2-uitstoot, doordat ze minder weerstand ondervinden. Collega’s van KLM’s Engineering & Maintenance hebben een innovatieve manier gevonden om motoren schoon te maken (‘Engine Water Wash), waarbij het gebruikte water weer wordt opgevangen. Voor het wassen van vliegtuigen wordt gewerkt met een zogenaamd 'semi-dry-wash’ product. Hiermee wordt 80 keer (!) minder water per wasbeurt verbruikt. Per wasbeurt van bijvoorbeeld een B777 is nu slechts 150 liter water voldoende in plaats van 12.000 liter. Dit levert een besparing op van 8 miljoen liter water per jaar.

 

Duurzaam in vrachtvervoer

Energiezuinig koelen, lichtere vrachtnetten en pallets, ondersteuning door het verzorgen van vrachtvervoer naar rampgebieden en een effectieve compensatieservice zijn voorbeelden hoe KLM Cargo invulling geeft aan haar duurzaamheidsbeleid.

Meer op www.klmtakescare.com.

 
Publicatie datum : 28 November 2017