Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Zorg voor het milieu is een hoeksteen van het MVO-beleid van KLM. Een gezonde toekomst voor mens en aarde – en daarmee ook voor een bedrijf als KLM – kan alleen maar wortelen in een gezond milieu.

Centraal staat duurzamer vliegen – dat móet niet alleen, dat kán ook!

Daarnaast neemt KLM een voortrekkersrol in milieuzorg ‘op de grond’. Bijna alle grondvervoer maakt gebruik van ‘rode diesel', die zwavelarm is en aangelengd met biodiesel. Onze maatregelen gaan verder dan de wettelijke verplichtingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afspraken met de overheid over de terugdringing van het energieverbruik.

 

 

Afval en water

Verantwoord omgaan met water en afval ziet KLM als haar plicht. Ze produceert zo weinig mogelijk afval en biedt ontstane afval gescheiden aan. Baanbrekend is het project waarbij afval in energie wordt omgezet.

 

 

Minder geluid

Vliegen maakt geluid. KLM begrijpt dat omwonenden van de luchthaven daar hinder van kunnen ondervinden. Rond Schiphol worden in samenspraak met omwonenden vooruitstrevende maatregelen uitgevoerd om geluidhinder te beperken. Daarnaast draagt KLM financieel bij aan geluidsisolatieprojecten.

 

 

Milieuvriendelijk onderhoud

Naast de innovatieve ‘Engine Water Wash’ heeft KLM Engineering & Maintenance o.a. een duurzame verfmethode ontwikkeld.

 

 

Duurzaam in vrachtvervoer

Energiezuinig koelen, lichtere pallet-netten, gratis vrachtvervoer naar rampgebieden en een effectieve compensatieservice zijn voorbeelden hoe KLM Cargo invulling geeft aan haar maatschappelijke rol.

Meer op www.klmtakescare.com.

 
Publicatie datum : 9 Juni 2015