Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Voortouw in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij KLM’s pioniersrol in de internationale luchtvaart hoort vanzelfsprekend maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat KLM niet alleen om een gezonde en economische bedrijfsvoering, maar ook om een duurzame maatschappelijke bijdrage, thuis en elders in de wereld, als ook om de zorg voor het milieu.

Om tot de best mogelijke invulling te komen, is KLM continu in dialoog met belanghebbenden - op allerlei niveaus, in diverse verbanden en regionaal, nationaal en internationaal.

 

KLM Takes Care

Eurlings

We zijn ons bewust van onze impact op milieu en samenleving. Uiteraard willen we de milieueffecten zoveel mogelijk beperken, maar onze ambitie ligt hoger dan dat. KLM zoekt niet alleen naar de beste oplossingen om dat doel te verwezenlijken, maar wil ook pro-actief een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarbij is de input van iedereen met goede ideeën welkom.

Op het KLM Takes Care platform vindt u voorbeelden van KLM’s inspanningen voor een duurzamere luchtvaart. De website biedt tevens de mogelijkheid reacties te plaatsen en ideeën te delen. Daarnaast zult u het logo steeds vaker aantreffen op duurzame producten en -services die KLM haar passagiers biedt.

 

Universele principes, ethisch en oprecht handelen

KLM’s beleid sluit aan bij de universele principes die in 1999 zijn neergelegd in het United Nations Global Impact. Met de ondertekening van het Global Compact geeft KLM aan mensenrechten en arbeidsomstandigheden te respecteren, corruptie tegen te gaan en haar impact op het milieu te minimaliseren. Daarnaast beschouwt ze de millenniumdoelen van de Verenigde Naties als leidraad bij het beleid.

 

Ambitieus en succesvol

Samen met partner Air France voert KLM een ambitieus beleid. Gezamenlijk geven we een Duurzaamheidsrapport uit, dat u digitaal kunt inzien via het KLM Takes Care platform onder verslagen en rapportages

Wij zijn er trots op dat we samen met Air France al 12 jaar op de eerste plaats staan genoteerd van de Dow Jones Sustainability Index, in de categorie luchtvaartmaatschappijen. In 2016 hebben we onze nummer 1 positie in de categorie Transport na zeven jaar afgestaan aan PostNL.

Ga naar klmtakescare.com voor meer over KLM en duurzaamheid.

 
Publicatie datum : 21 Februari 2017