Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Voortouw in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij KLM’s pioniersrol in de internationale luchtvaart hoort vanzelfsprekend maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat bij KLM niet alleen om een gezonde en economische bedrijfsvoering, we integreren duurzaamheid steeds meer in onze processen en beleid. Hierdoor zet KLM gerichte stappen in het verkleinen van de milieuvoetafdruk.

Door innovatie en verantwoorde keuzes neemt KLM haar verantwoordelijkheid en levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Om tot de best mogelijke invulling te komen, is KLM continu in dialoog met belanghebbenden - op allerlei niveaus-, in diverse verbanden en regionaal, nationaal en internationaal.

 

KLM Takes Care

Eurlings

We zijn ons bewust van onze impact op milieu en samenleving. Uiteraard willen we de milieueffecten zoveel mogelijk beperken, maar onze ambitie ligt hoger dan dat. KLM zoekt niet alleen naar de beste oplossingen om dat doel te verwezenlijken, maar wil ook pro-actief een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarbij is de input van iedereen met goede ideeën welkom.

Op het KLM Takes Care platform vindt u voorbeelden van KLM’s inspanningen voor een duurzamere luchtvaart. De website biedt tevens de mogelijkheid reacties te plaatsen en ideeën te delen. Daarnaast zult u het logo steeds vaker aantreffen op duurzame producten en -services die KLM haar passagiers biedt.

 

Universele principes, ethisch en oprecht handelen

KLM’s beleid sluit aan bij de universele principes die in 1999 zijn neergelegd in het United Nations Global Impact. Met de ondertekening van het Global Compact geeft KLM aan mensenrechten en arbeidsomstandigheden te respecteren, corruptie tegen te gaan en haar impact op het milieu te minimaliseren.

KLM beschouwt de Sustainable Development Goals (SDGs) als richtlijn voor het CSR-beleid. De 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties geven richting aan duurzame groei en investeringen en hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat.

KLM richt zich voornamelijk op die doelstellingen waarop zij de meeste invloed kan uitoefenen, zoals 'Decent work and economic growth’ (8), 'Responsible consumption and production’(12) en 'Climate Action’(13). Daarnaast stimuleren we onze leveranciers om duurzame producten of services te leveren.

 

Ambitieus en succesvol

Samen met partner Air France voert KLM een ambitieus beleid. Gezamenlijk geven we een Duurzaamheidsrapport uit, dat u digitaal kunt inzien via het KLM Takes Care platform onder verslagen en rapportages.

We zijn er trots op dat we al 13 jaar in de top van de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index staan. KLM ziet dit als een bevestiging dat we de juiste stappen nemen in de ontwikkeling van ons duurzaamheidsbeleid.

Ga naar klmtakescare.com voor meer over KLM en duurzaamheid.

 
Publicatie datum : 28 November 2017