Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Luchtvaart zonder Grenzen

Aviation Without Borders Logo

Luchtvaart Zonder Grenzen (LZG – voorheen Piloten zonder Grenzen) is een stichting die sinds haar oprichting in 1987 door een groep enthousiaste vrijwilligers op professionele wijze geleid wordt. Deze groep bestaat uit werknemers van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en anderen die zich bij de luchtvaart betrokken voelen. Zij stellen zich ten doel hun uitgebreide kennis, contacten en faciliteiten in de luchtvaart in te zetten voor humanitaire doelen.

LZG is opgericht naar Frans voorbeeld, Aviation sans Frontières. Op werk hoefde de kersverse stichting LZG niet lang te wachten. In 1988 brak een grote hongersnood uit in Sudan en de VN had dringend behoefte aan lichte vliegtuigen voor de distributie van hulpgoederen. De eerste actie van LZG was een feit.

LZG telt nu ongeveer 60 vrijwilligers en ondersteunt meerdere vliegdiensten: regelt het vervoer van vele tonnen per jaar aan hulpgoederen, begeleidt kinderen die een operatie moeten ondergaan, en organiseert jaarlijks een dagje uit-met-vleugels voor zieke en gehandicapte kinderen.

Luchtvaart zonder Grenzen voert activiteiten uit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

Voor meer informatie: www.luchtvaartzondergrenzen.nl

 

 

Doctor 2 Doctor

Doctor 2 Doctor

Onder de naam ‘Doctor 2 Doctor - Flying Expertise Overseas' werken de afdeling Kindergeneeskunde van het VU Medisch Centrum (Vumc) in Amsterdam en KLM AirCares samen aan het duurzaam verbeteren van de medische zorg voor kinderen in Kenia. Kinderartsen van VUmc reizen naar Kenia om op vrijwillige basis hun collega's in het Moi Referral and Teaching Hospital in Eldoret te helpen hun vaardigheden te vergroten. Ook stuurt het VUmc vakliteratuur en medische apparatuur naar het (opleidings)ziekenhuis en nodigt het Keniase artsen uit naar Amsterdam om er kennis en inzicht op te doen. Sinds 2007 worden Keniase kinderen met gecompliceerde ziekten in het VUmc behandeld.

Meer informatie over Doctor 2 Doctor vindt u op: www.VUmc.nl/d2d

 

 

Wings of Support

Wings of Support

Wings of Support is een initiatief van KLM en Martinair medewerkers. De organisatie bestaat uit 80 vrijwilligers. Zij bieden hulp aan minderbedeelde kinderen op KLM- en Martinair bestemming wereldwijd. Het doel van Wings of Support is een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen te bewerkstelligen in hun eigen woonomgeving. Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Wings of Support in 2008 heeft KLM AirCares besloten een project van Wings of Support te selecteren als AirCares-doel voor het laatste kwartaal 2008, en Wings of Support aan te merken als structureel AirCares project.

Meer informatie over Wings of Support vindt u op http://www.wingsofsupport.org/

 

 

Close the Gap

Close the Gap

Close the Gap, opgericht in 2003, is een van oorsprong Belgische non-profitorganisatie die erop uit is de digitale kloof tussen arme en rijke landen te dichten. Dat doet ze door gebruikte computers, gedoneerd door bedrijven, geschikt te maken voor hergebruik in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Via de computer krijgt de lokale bevolking toegang tot alle via internet beschikbare kennis en is ze ook in staat daarmee digitaal te communiceren. Vooral in het onderwijs worden de computers ingezet. KLM is een van de bedrijven die Close the Gap computers schenken. Maar computers alleen zijn niet voldoende. Er komt veel meer bij kijken om de apparatuur op de plaats van bestemming naar behoren te laten functioneren. Daar kunt u bij helpen.

Meer informatie over Close the Gap vindt u op http://www.close-the-gap.org/

 
Publicatie datum : 27 Februari 2013