Home - logo KLM Royal Dutch Airlines Home - logo Skyteam
Corporate (Sitename image)
netherlandsNederlands | unitedkingdomEnglish

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

KLM hecht waarde aan het opbouwen en onderhouden van duurzame nationale en internationale relaties. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt KLM proactief samen met partners aan de verbetering van onze samenleving nu en voor de toekomst. Wij dragen bij aan projecten voor natuur en milieu en aan sociaal maatschappelijke initiatieven, onder andere door onze partnerships met het WNF en UNICEF. Wings of Support, een initiatief van KLM en Martinair medewerkers, biedt onderdak, onderwijs en medische verzorging aan kinderen wereldwijd. Aan behoud en cultivering van Kunst en Cultuur, ons nationaal erfgoed, levert KLM een zinvolle bijdrage, mede door een samenwerking met het Koninklijk Concertgebouw, het Koninklijk Concertgebouworkest en enkele gewaardeerde kunstmusea in Nederland. KLM kiest vaste partners voor een heldere focus en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.

KLM verbindt zich niet aan initiatieven in relatie tot politieke, religieuze of aanstootgevende onderwerpen en aan gevaarlijke sporten.

Sponsorverzoeken 

Bovenvermeld sponsorbeleid laat budgettair helaas geen ruimte voor het honoreren van verzoeken van particulieren of goede doelen voor gratis tickets of overbagage. Verzoeken van dien aard worden om die reden niet in behandeling genomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Vragen over het sponsorbeleid van KLM kunt u richten aan sponsoring@klm.com.

 
Publicatie datum : 10 Mei 2016