KLM Royal Dutch Airline KLM Royal Dutch Airline
 

De antieke agora van Athene

Het kloppend hart van het oude Athene was de agora, de ‘verzamelplaats’ van alle commerciële, en sociale activiteit. Hier filosofeerde Socrates erop los, in de latrines werd de democratie uitgevonden, en hier werd 2 millennia geleden ’s werelds allereerste winkelcentrum gebouwd. Wandel tussen de ruïnes door de fascinerende geschiedenis van de Atheense agora.

Op het grote plein van de agora kwamen de inwoners van Athene bij elkaar om handel te drijven, maar ook voor democratische verkiezingen, theatervoorstellingen, sportwedstrijden, militaire parades en religieuze evenementen. Rond het plein, dat is opgesmukt met standbeelden, monumenten en fonteinen, lagen de bestuurlijke gebouwen van de stad: het parlement en de senaat, het gerechtsgebouw, de munt, tempels, en een kerk op de plek waar de apostel Paulus het evangelie verkondigde.

Uitzicht op de agora
Uitzicht op de agora

Athene

Het eerste winkelcentrum ter wereld

Zoals veel ruïnesteden is ook de Atheense agora een rommeltje. Navigeren tussen de gebouwen valt niet mee, en het is moeilijk een voorstelling te maken van hoe het er hier 2 millennia geleden aan toeging. De stoa van Attalus II, de koning die 22 eeuwen geleden regeerde over de machtige stad Pergamon, doet nog het minste beroep op de verbeelding. De zuilengalerij, die is opgetrokken uit kalksteen en marmer, is 20 meter breed, 115 meter lang en 2 verdiepingen hoog. Het gebouw fungeerde in vroeger tijden als markthal met 42 winkeltjes – het eerste winkelcentrum ter wereld – en was het grootste gebouw van het oude Griekenland. In de 3de eeuw na Chr. werd de stoa tijdens de bestorming van Athene door de Herulen volledig verwoest, maar in de jaren ’50 van de vorige eeuw werd ze compleet gereconstrueerd. Het biedt nu onderdak aan het Agora Museum.

“De zuilengalerij van 20 bij 115 meter fungeerde als markthal”

Zuilenrij in de bibliotheek

Het grondplan van de agora

Een maquette in het museum geeft een idee van de vorm en functie van de omringende gebouwen. Van de stoa van Zeus, waar Socrates zijn filosofische leer uiteenzette, resteert alleen nog het fundament. Dat geldt ook voor de overige gebouwen, zoals het bouleuterion (waar de 500-koppige senaat vergaderde) en de ronde tholos (waar de regering zetelde). In het odeon waren concerten en in het bronhuis werd gebaad. Het enige gebouw dat nog herkenbaar overeind staat is het Hephaisteion: het is de best bewaarde tempel uit de Griekse oudheid.

Bustes uit de oudheid in het museum