KLM Royal Dutch Airline KLM Royal Dutch Airline
 

De lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn is waarschijnlijk de meest omstreden lap stof ter wereld. Eén versie van de geschiedenis is dat het gekastijde lichaam van Jezus erin is gewikkeld na diens dood aan het kruis. Wetenschappers zijn het er echter over eens dat het hier niet om de originele lijkwade gaat. Het verhaal erachter blijft niettemin interessant. In het Museo della Sindone wordt de lijkwade gepresenteerd als een fascinerend mysterie.

Het museum in de crypte van de Santo Sudario-kerk belicht de eeuwenlange discussie over de authenticiteit van het doek. De tentoongestelde wade die er te zien is, is een kopie. De lijkwade die de echte zou zijn, bevindt zich in de Dom van Turijn en wordt zelden vertoond. De wade van Christus of niet: het eeuwenoude doek blijft van grote (kunst)historische waarde.

Een kopie van de lijkwade
Een kopie van de lijkwade

Turijn

Een waardevolle vervalsing

Volgens koolstofdateringen is het doek tussen de 6 en 7 eeuwen oud. Een respectabele leeftijd, maar die rijmt niet met het tijdstip van de dood van Christus. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen onderzoekers de herkomst van het doek steeds nauwkeuriger duiden. De discussie rondom het doek laaide al op aan het einde van de 19de eeuw, toen preciezere fotografische technieken konden worden gebruikt. Het linnen lijkt een afdruk te laten zien van een man die verwondingen heeft, wat overeenkomt met wat we weten van de kruisigingen. Het is nog steeds niet zeker hoe de afdruk is ontstaan.

+ Lees meer

De ‘echte’ lijkwade bevindt zich in de Dom

Bekijk op de kaart

Via San Domenico 28, Turijn (met looproute naar de Dom)
Een close-up van de lijkwade

“Het museum in de Santo Sudario kerk belicht het mysterie van het doek”

Wilde theorieën

Een van de meest fascinerende verklaringen voor de afdrukken in het doek is dat niemand minder dan Leonardo da Vinci er verantwoordelijk voor zou zijn. De geniale 15de-eeuwse alleskunner zou met gebruik van een camera obscura en zilverfosfaat een negatief hebben geproduceerd. Hij zou zichzelf hebben gebruikt als model. Volgens een andere theorie zou het doek niet de lijkwade van Jezus zijn, maar die van Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de Orde van de Tempeliers. Hij kwam eveneens op een miserabele manier tot zijn eind, op een tijdstip dat wél met de koolstofdateringen overeenstemt. In beide gevallen blijft het speculatie.