KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
Filhote de gorila na natureza, Kinshasa