KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
The White House, Washington D.C.