KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
Sun Yat-sen Memorial Hall, Guangzhou