Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.

 

Bristol-katedralen

Bristol-katedralen har en historie som strekker seg over nesten 900 år. Den unike arkitekturen er verdensberømt. Bygningen ble opprinnelig oppført som en klosterkirke, men gjennomgikk omfattende endringer i det 19. århundret, da den fikk den form den har i dag: en middelalderbygning med en viktoriansk ansiktsløftning.

Arkitekturen er et unikt eksempel på en hallkirke, som betyr at skipet, kapellene og koret har samme høyde. Vesttårnene og skipet er fra det 19. århundret, mens kapittelsalen – den eldste delen av katedralen – dateres tilbake til det 12. århundret. Den var bygget i romansk stil på ordre fra den velstående landeieren Robert Fitzharding. Steinveggene er utsmykket med komplekse inskripsjoner. Denne delen alene gjør katedralen til en av de viktigste bygningene fra sin tid.

Katedralen dominerer Bristols bysilhuett
Katedralen dominerer Bristols bysilhuett

Bristol

Et byggeprosjekt som spenner over 700 år

Katedralen var opprinnelig en augustinsk klosterkirke ved utkanten av en velstående handelsby. Selv før klosterkirken ble bygget, var denne åsen et åndelig tilfluktssted. Tilhengerne av kulten rundt den hellige Jordanus samlet seg her i den engelske kristenhetens tidligste dager. En stein fra den tiden er bevart og innmurt i katedralen som en anerkjennelse av denne tidlige historien.

Katedralen har spilt en rolle i flere historiske hendelser i Bristol. I 1831 ble bygningen for eksempel angrepet av opprørere som protesterte mot en parlamentarisk reformlov. Under opprøret ble bispeboligen ødelagt og kapittelsalen utsatt for omfattende skader. En brann i biblioteket førte dessuten til at en mengde verdifulle arkiver gikk tapt.

+ Les mer

Katedralen på College Green i hjertet av Bristol

Se på kartet

College Green, Bristol

Et heldig funn

Opprøret i 1831 førte til en lykksalig hendelse: Under restaureringen ble et stort steinpanel som fremstiller Kristi nedstigning til dødsriket funnet under det ødelagte gulvet. Det er et av de beste eksemplene som finnes på anglosaksisk steinskulptur. Skulpturen, "The Harrowing of Hell" (nedstigningen til dødsriket) blir regnet som Bristols viktigste kunstverk fra tiden før normannernes erobring av England.