Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.

 

Motstandsmuseet

De interaktive utstillingene i Amsterdams Motstandsmuseum gir en imponerende innsikt forholdene i Nederland under den annen verdenskrig. I denne perioden, fra 1940-1945, gjorde mange nederlendere sitt beste for å undergrave den tyske okkupasjonen, med stor fare for sitt eget liv. Den fascinerende samlingen er basert på personlige historier som viser ulike aksjoner utført av nederlendere i krigstid.

De rekonstruerte gatene med fotografier i naturlig størrelse gjenspeiler atmosfæren i Nederland like før, under og like etter den annen verdenskrig. Den store hallen viser dagliglivet i krigstid, mens intime alkover presenterer de hemmelige aksjonene som motstandsbevegelsen utførte. Her er også en utstilling spesielt beregnet for barn mellom 9 og 14 år, som forteller historien om fire barn som hver av dem opplevde krigen på sin egen måte.

Det nederlandske motstandsmuseet utvendig
Det nederlandske motstandsmuseet utvendig

Amsterdam

Dilemmaer i krigstid

Etter den tyske invasjonen ble livet stadig vanskeligere i Nederland, ettersom sult og fattigdom bredte seg. Samtidig led den jødiske befolkningen under forfølgelse. Mange nederlendere sto overfor vanskelige valg: være lovlydige, være passive eller delta i motstandsbevegelsen. Den permanente utstillingen på Motstandsmuseet forklarer hvordan nederlenderne håndterte dette dilemmaet. De autentiske gjenstandene i utstillingen blir supplert av personlige historier og sitater.
Den nederlandske motstandsbevegelsen var i aktivitet omtrent umiddelbart etter den tyske invasjonen. Det var åpne aksjoner mot okkupantene, som streik og studentprotester, så vel som hemmelige operasjoner. Den illegale pressen, for eksempel, undergravde den tyske sensuren, og forfalskning av papirer var utbredt. Motstandsbevegelsen sto også bak sabotasje og dødelige angrep. Den største nederlandske motstandsorganisasjonen, var LO (Landelijke Organisatie), en nasjonal organisasjon som hjalp folk med å gå i dekning. Den hjalp om lag 300 000 mennesker, inkludert 25 000 jøder, med å finne gjemmesteder.
Våpen skjult av en motstandskjemper

Krig i Nederlandsk Øst-India

Museet viser også en utstilling om Nederlandsk Øst-India, som er vel verd et besøk. Den forteller gripende historier om folk som opplevde den annen verdenskrig i Indonesia, en tidligere nederlandsk koloni. Disse lite kjente historiene er fascinerende. Anekdoter og autentiske gjenstander viser hvilken undertrykkelse nederlenderne, kolonistene, indonesierne og kineserne ble utsatt for. De japanske okkupantene internerte store deler av sivilbefolkningen i leire. Mennene, kvinnene og barna i disse leirene, men også indonesierne som bodde utenfor, opplevde stor fattigdom og sult. De ble befridd i august 1945, flere måneder etter frigjøringen av Nederland.
Det nederlandske motstandsmuseet

Foto

  • Våpen skjult av en motstandskjemper: damian entistle, Flickr
  • Det nederlandske motstandsmuseet: Merijn Soeters