Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.

 

Pyramidene og sfinksen i Giza

I utkanten av Kairo, en by med mange millioner innbyggere, kan du se dem rage opp av ørkensanden: pyramidene og den store sfinksen i Giza. I tusenvis av år har disse majestetiske byggverkene symbolisert de gamle egypterne og den fascinerende sivilisasjonen deres. Vandrende mellom løvepoter i menneskestørrelse og vakre hieroglyfer er det lett å forestille deg at du befinner deg på faraoenes tid.

Når man ser sfinksen og pyramidene til Keops, Kefren og Mykerinos for første gang, er det lett å forstå hvorfor de er blant tidenes største mysterier. Den enkleste måten å komme dit på, er med en organisert tur, men de som foretrekker å reise på egen hånd kan komme dit med buss eller drosje. Vær der til det blir kveld - å se solen gå ned bak pyramidene er en virkelig magisk opplevelse.

Pyramidene og den store sfinksen
Pyramidene og den store sfinksen

Kairo

Mystiske pyramider

Med en høyde på 147 meter er Keopspyramiden den største i komplekset, etterfulgt av pyramidene til Kefren og Mykerinos, som er henholdsvis 136 og 61 meter høye. Pyramidene ble høyst sannsynlig bygget mellom 2550 og 2490 f.Kr. De er med andre ord rundt 4500 år gamle. Byggingen var et ufattelig enormt prosjekt. Keopspyramiden alene består av rundt 2,3 millioner steiner, og hver av dem veier flere tusen kilo. Til denne dag vet vi ikke hvordan egypterne greide denne enorme oppgaven uten moderne teknologi.

Kheops var den første faraoen som beordret bygging av et gigantisk gravsted i Giza. Sønnen hans, Kefren, fikk bygd pyramide nummer to. Den kan virke større enn farens pyramide, men det er bare fordi Kefrenpyramiden er bygd på en høyde. Pyramiden til farao Mykerinos er langt mindre i størrelse, og den grove toppen tyder på at den aldri ble fullført.

“Vi vet ennå ikke hvordan egypterne greide å bygge pyramidene”

Den store sfinksen

Den store sfinksen ligger i ørkensanden på østsiden av komplekset, i nærheten av Khefrenpyramiden. Denne mystiske skapningen har løvekropp og menneskehode, med kongelig hodepryd. Med en lengde på 73,5 meter og en høyde på 22 meter er sfinksen den største skulpturen i verden som er hugget ut av en enkelt steinblokk. De fleste arkeologer mener at det enorme dyret kan dateres til Kefrens tid, og at sfinksens ansiktstrekk er de samme som faraoens. Hodet er sannsynligvis mindre enn løvekroppen på grunn av erosjon, som synes raskere på toppen.

Sfinksen ble hugget ut av én steinblokk