Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.

 

Likkledet i Torino

Likkledet i Torino er sannsynligvis det mest kontroversielle stoffstykket som finnes i verden. En versjon forteller at etter Jesus døde på korset, ble kroppen hans svøpt i dette kledet. Vitenskapsfolk er enige om at dette ikke er originalkledet, men historien bak likkledet er likevel forbausende og tankevekkende. I Museo della Sindone presenteres likkledet som et fascinerende mysterium.

Museet i krypten på Santo Sudario-kirken kaster lys over mange århundrers diskusjon om hvorvidt stoffstykket er ekte. Likkledet som er utstilt, er faktisk en kopi. "Originalen" oppbevares i katedralen i Torino, og vises sjelden frem. Uansett om denne originalen er Kristi likklede eller ikke, så har dette eldgamle kledet stor (kunst)historisk verdi.

En kopi av likkledet
En kopi av likkledet

Torino

Et verdifullt falskneri

Karbondatering bekrefter at likkledet er mellom seks og sju århundrer gammelt. En respektabel alder, men det sammenfaller ikke med Kristi død. Takket være teknologisk fremgang, kan forskere fastsette likkledets opphav mer nøyaktig enn noen gang. Diskusjonen omkring likkledet blusset først opp på slutten av 1800-tallet, da mer presise fotograferingsteknikker ble innført. Likkledet syntes å vise avtrykket av en mann med skader som stemmer med det vi vet om korsfestelser. Det er ikke klart hvordan avtrykket ble laget.

+ Les mer

Det "ekte" likkledet oppbevares i katedralen

Vis på kartet

Via San Domenico 28, Torino (med gangrute til katedralen)

Nærbilde av likkledet

“Museet i Santo Sudario-museet kaster lys over mysteriet ved likkledet”

Ville teorier

En av de mest fascinerende forklaringene på avtrykket på lerretet er at Leonardo da Vinci lagde det. Geniet fra 1400-tallet skulle visstnok ha brukt et camera obscura og sølvfosfat til å produsere et negativ, med seg selv som modell. Ifølge en annen teori er ikke lerretet likkledet til Jesus, men til Jacques de Molay, tempelriddernes siste stormester. Han møtte også en grusom død, på et tidspunkt som stemmer overens med karbondateringen. Begge teoriene er uansett bare spekulasjoner.

Foto

  • Nærbilde av likkledet: Diego Barbieri, Shutterstock