KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines
Det travle Shibuyadistriktet, Tokyo