Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.

USA

Capitol-bygningen, USA
 

Oversikt

Attraksjoner i USA

 

USA: alle reisemål

Rapid City NOK 5648
Honolulu NOK 6599
Dallas NOK 3739
Louisville NOK 5607
Myrtle Beach NOK 5607
Seattle NOK 4904
Houston NOK 3911
Allentown NOK 5844
Fort Lauderdale NOK 3134
Dothan NOK 6254
Gainesville NOK 5607
Valdosta NOK 6739
Albuquerque NOK 5844
Albany, GA NOK 6304
Redmond, OR NOK 6106
San Francisco NOK 2960
Raleigh/Durham NOK 3974
Fort Myers NOK 3130
Springfield NOK 5648
Chattanooga NOK 5607
Chicago NOK 2857
Elmira NOK 5540
El Paso NOK 4988
Gulfport NOK 5930
Charlottesville NOK 5648
Flint NOK 5794
Charleston, SC NOK 5607
West Palm Beach NOK 3130
Cedar Rapids NOK 5648
Shreveport NOK 5648
Huntsville NOK 5607
Bangor NOK 5590
Alexandria NOK 6295
Green Bay NOK 5648
Oakland NOK 6056
Jacksonville, NC NOK 5930
Duluth NOK 5971
Grand Rapids NOK 5648
Birmingham, AL NOK 5607
San Jose NOK 3371
Tallahassee NOK 5607
Valparaiso/Ft Walton NOK 5607
Greensboro NOK 5607
Billings NOK 5844
Portland, OR NOK 5066
Greenville, SC NOK 5466
Augusta NOK 6254
Bismarck NOK 5280
Richmond NOK 5698
Great Falls NOK 7070
Cleveland NOK 4231
Charlotte NOK 4243
Salt Lake City NOK 4615
Sioux Falls NOK 5651
Columbus, OH NOK 5698
Fort Smith NOK 4957
Tampa NOK 3130
Orange County NOK 6056
Philadelphia NOK 3995
Bloomington NOK 6021
Saginaw NOK 5648
Phoenix NOK 5492
Colorado Springs NOK 5894
Peoria NOK 5648
Maui NOK 6601
Nashville NOK 5657
Albany, NY NOK 5731
Pittsburgh NOK 4130
Las Vegas NOK 4131
Los Angeles NOK 2857
Tri-Cities NOK 5930
Fort Wayne NOK 5771
Reno NOK 6056
Eugene NOK 6106
Boise NOK 6056
Des Moines NOK 5648
Roanoke NOK 5698
Boston NOK 2857
Rochester, NY NOK 5540
Memphis NOK 4195
Anchorage NOK 5802
Evansville NOK 5648
Detroit NOK 4765
Charleston, WV NOK 5698
Sarasota NOK 5930
Columbus, GA NOK 6789
Medford NOK 6106
New Bern NOK 5607
Fayetteville, AR NOK 4957
Oklahoma City NOK 4957
Brunswick NOK 6742
Tulsa NOK 4957
Jackson, WY NOK 5844
Montgomery NOK 5607
Tucson NOK 6056
Jackson, MS NOK 5607
Lexington NOK 5607
Jacksonville, FL NOK 3080
Traverse City NOK 5648
St. Louis NOK 5193
Pensacola NOK 3080
Manchester, NH NOK 5590
Lafayette NOK 5971
Key West NOK 3080
Omaha NOK 4957
Miami NOK 3065
Rochester, MN NOK 5648
Cincinnati NOK 3974
Baton Rouge NOK 5648
Burlington NOK 5590
Buffalo NOK 5540
Ontario NOK 6056
Burbank NOK 6056
Kansas City NOK 5698
Milwaukee NOK 5648
Knoxville NOK 5607
Little Rock NOK 4957
Harrisburg NOK 5648
Atlanta NOK 4008
Wichita NOK 4957
Melbourne NOK 5930
Appleton NOK 5648
Monroe NOK 6298
Austin NOK 4575
Pasco NOK 6056
Wausau NOK 5971
Palm Springs NOK 6056
Syracuse NOK 5590
Asheville NOK 5607
Scranton NOK 5698
Norfolk NOK 5648
Orlando NOK 2930
Washington NOK 2857
Mobile NOK 5607
Minot NOK 6345
Fargo NOK 5648
Bozeman NOK 5844
Fresno NOK 6056
Fayetteville, NC NOK 5607
Providence NOK 5590
Hartford/Springfield NOK 5730
Lincoln NOK 5280
Kalispell NOK 5844
Portland, ME NOK 5590
Spokane NOK 6056
Kalamazoo NOK 5648
Grand Forks NOK 6780
Daytona Beach NOK 3080
Columbus, MS NOK 6254
Missoula NOK 5844
Madison NOK 5648
Minneapolis NOK 4882
New Orleans NOK 4575
Dayton NOK 5648
Wilmington NOK 5607
Juneau NOK 7313
Columbia, SC NOK 5607
Akron NOK 5648
Sacramento NOK 6056
Indianapolis NOK 4669
San Diego NOK 5105
San Antonio NOK 5007
Savannah NOK 5657
Helena NOK 6491
New York NOK 2702
South Bend NOK 5971
Denver NOK 2976