Uw browser is verouderd.
Om alle functies van KLM.com veilig te kunnen gebruiken, raden wij u aan uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken. Doorgaan met deze versie kan ertoe leiden dat delen van de website niet correct – of helemaal niet – worden weergegeven. Met een recentere versie zijn uw persoonlijke gegevens bovendien beter beveiligd.

 

Het grootste militair museum

In de Duitse geschiedenis zijn weinig steden zo verwoest als Dresden. De stad werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog volledig in as gelegd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist hier het Militair-historische Museum van de Bundeswehr staat. Met zijn 1.950 vierkante meter aan moderne tentoonstellingsruimte is dit het grootste militaire museum ter wereld.

Het gebouw waarin het museum is gevestigd is door de jaren heen bezet door verschillende arsenalen en musea. Zo heeft het bijvoorbeeld onderdak geboden aan een Saksisch arsenaal, maar ook aan een nazimuseum en het legermuseum van de DDR. Hoewel het al in 1897 werd geopend, oogt het sinds een uitbreiding in 2011 zeer modern. Het vernieuwde uiterlijk staat op conto van sterarchitect Daniel Libeskind, die een enorme stalen driehoek heeft toegevoegd aan de neoklassieke façade. Libeskind was ook verantwoordelijk voor het Joods Museum in Berlijn.

Oud museum, modern gezicht
Oud museum, modern gezicht

Dresden

Een ander perspectief

Het huidige Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (MHM) zet oorlog in een totaal ander perspectief dan gebruikelijk is. Het Imperial War Museum in London en het Musée de l’Armée van Parijs, bijvoorbeeld, zijn eerder een eerbetoon aan oorlogsvoering dan een bedachtzame beschouwing van de consequenties van militaire acties. Maar in plaats van tanks, kanonnen en glimmende medailles te presenteren als relikwieën van eervolle strijd, wordt hier de zin en oorsprong van geweld ter discussie gesteld. Dat juist hier de onmenselijke gevolgen van militair optreden zichtbaar zijn gemaakt, is met name opmerkelijk omdat het museum onder het beheer staat van het Duitse leger. Zo staat er bijvoorbeeld het wrak van een Duits legervoertuig dat sneuvelde bij een explosie in de recente oorlog in Afghanistan. Ernaast hangen de stemkaarten waarmee Duitse leiders als Gerhard Schröder en Angela Merkel de Duitse deelname aan die oorlog goedkeurden. Zo worden ook eventuele toekomstige militaire acties in een heel ander daglicht gezet.
Wat een Afghaanse bom kan aanrichten
Daniel Libeskind’s ‘wig’ van binnenuit

Een indrukwekkend ontwerp

In 2011 werd het museum heropend na een grondige herziening en uitbreiding door de Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Zijn wigvormige ontwerp doorbreekt de statige en formele symmetrie van het gebouw. Daarmee maakte hij een symbolische verwijzing naar de ingrijpende gevolgen van oorlog. Het stalen uitsteeksel – een reusachtige boeg van een schip van staal en glas – is 5 verdiepingen hoog en wijst naar de plaats waar de eerste bommen vielen. Vanaf het observatieplatform is te zien hoe Dresden inmiddels uit de as is herrezen.
Dresden tegenwoordig